chlapec pred TV

Digitálne médiá majú nezanedbateľný vplyv na vývin detí. Mnohé vedecké tímy odhalili dopady ich používania deťmi na telo i psychiku. Tu sú niektoré z nich.

 

1. Astma

Tím amerických vedcov z New Yorku odhalil, že deti, u ktorých sa astma rozvinula do 8. roku veku strávili pred digitálnou obrazovkou oveľa viac času ako ich rovesníci bez astmy. Deti s astmou pozerajú na obrazovku v priemere 35 hodín za týždeň, kým deti bez astmy v priemere 26 hodín. Okrem času pred obrazovkou nebol s diagnózou astmy spojený žiaden ďalší ukazovateľ životného štýlu.

2. Deformity pohybového aparátu

Austrálski vedci zistili, že 3 až 5 ročné deti hrajúce sa na tablete vykonávajú menej pohybov trupu, horných končatín, lakťov a trapézového svalu v porovnaní s deťmi, ktoré sa hrajú s klasickými hračkami. Tieto deti majú celkovo menej fyzickej aktivity a viac času strávia sedením. Menej pohybu a dlhšie trvajúce nezmenené pozície a napätie svalov podľa vedcov súvisia s rizikami deformít pohybového aparátu.dieťa s tabletom

3. Obezita

Čím viac času deti trávia pred televíziou, tým majú vyšší tzv. body mass index – BMI (pomer hmotnosti a výšky). Dôvodom nie je len nedostatok pohybu. Vedci kritizujú aj na deti cielené reklamy na nezdravé jedlá a nápoje, ktoré zvyšujú ich záujem o „fast foody“, sladké a príliš mastné potraviny.

4. Oneskorenie sociálno-emocionálnych zručností

Deti, ktoré zahŕňajú obrazovku do aktivít dennej rutiny (vstávanie, WC, obliekanie, raňajky, obed, poobedný spánok, hra, večera, kúpanie, zaspávanie) majú vysoké riziko oneskorenia v sociálnych a emocionálnych zručnostiach. Riziko vysoko stúpa – až 5,8x, ak je obrazovka zahrnutá do viac ako 5 aktivít dennej rutiny. Tieto deti môžu mať problémy s rovesníckymi vzťahmi a rozoznávaním či ovládaním vlastných emócií.deti na počtači

5. Horšie matematické schopnosti

Pozeranie televízie v predškolskom veku negatívne ovplyvňuje vývin matematických schopností a exekutívnych funkcií mozgu. Čím viac deti pozerajú televíziu, tým horšie kontrolujú impulzy, majú horšiu pracovnú pamäť a organizovanosť, majú problém so začatím činnosti, plánovaním a určením priorít. Tieto deti sú na školu pripravené v menšej miere ako ich rovesníci.

6. Oneskorenie vývinu reči

Kórejskí vedci zistili, že u 2-ročných batoliat spôsobuje pozeranie televízie oneskorenie vývinu reči, ktoré sa úmerne zvyšuje s časom stráveným pred obrazovkou. Deti, ktoré pozerajú televíziu 2-3 hodiny denne majú 2,7 krát vyššie riziko oneskorenia vývinu reči ako tie, ktoré strávia pred televíziou menej ako 1 hodinu. Deti, ktoré pozerajú televíziu viac ako 3 hodiny denne majú až 3-násobné riziko oneskorenia vývinu reči.

7. Motorické a kognitívne oneskorenie

Pozeranie televízie deťmi vo veku 15 až 35 mesiacov zvyšuje riziko oneskorenia pohybových zručností a schopnosti premýšľať. Tieto deti v porovnaní s ich rovesníkmi horšie ovládajú jemnú aj hrubú motoriku. Čím viac času strávia deti pred televíziou, tým horšie sa vyvíjajú ich schopnosti prijímania, predvídania a posudzovania informácií.dieťa na počítači

8. Strach, úzkosť, depresia

Množstvo štúdií odhalilo, že pozeranie televízie spôsobuje u detí strach, ktorý vyúsťuje do ťažko liečiteľných úzkostí a porúch spánku. U starších detí v súčasnosti predstavujú riziko aj sociálne médiá, ktoré zvyšujú úzkosť z medziľudských kontaktov, depresívnu náladu a dokonca aj riziko spáchania samovraždy!

9. Agresivita

Pri sledovaní digitálnych médií sa deti nevyhnú scénam, pri ktorých je použitie násilia prezentované ako pozitívne riešenie situácií. Až v 80% hudobných videoklipov bývajú atraktívni hlavní hrdinovia agresormi. Výskumy zistili, že násilné scény zvyšujú agresívne myšlienky a správanie, pocity hnevu, telesné „nabudenie“, nepriateľské reakcie voči druhým ľuďom a desenzitizáciu, teda zníženú citlivosť na násilie. Zároveň u detí znižujú empatiu a pro-sociálne správanie, napríklad schopnosť pomôcť  a podeliť sa.

10. Rasové a pohlavné stereotypy

Digitálne médiá majú vplyv na pozitívne alebo negatívne vnímanie vlastnej identity z hľadiska pohlavia alebo rasy. U černochov je používanie digitálnych médií spojené s negatívnym sebahodnotením. Hranie videohier u adolescentov zvyšuje mieru se*izmu. Pozeranie videoklipov môže zase ovplyvniť vnímanie pohlavia z hľadiska pozície agresora a obete. Agresorom býva vo veľkej väčšine muž a obeťami sú ženy.

Čo odporúča Americká akadémia pediatrov?

  • Deti do 18 mesiacov by nemali digitálne médiá používať vôbec, s výnimkou video rozhovorov s rodinou a priateľmi.
  • Batoľatá vo veku 18 až 24 mesiacov môžu pred obrazovkou stráviť nejaký čas s rodičom.
  • Predškoláci môžu nie viac ako 1 hodinu denne pozerať edukačné programy spolu s rodičom, ktorý im pomôže rozumieť tomu, čo sledujú.
  • U detí vo veku 5 až 18 rokov by rodičia mali konzistentne dodržiavať limitovaný čas strávený pred obrazovkou, zahŕňajúc televíziu, sociálne médiá a videohry. Médiá by nemali uberať z času určeného pre spánok a fyzickú aktivitu.

Zdroj: pubmed | Foto: pexels, pxhere