V súčasnej dobe sa čoraz viac skloňuje v súvislosti s výchovou a vzdelávaním detí pojem „montessori“. O čo vlastne ide a čo táto teória propaguje?

Maria Montessori bola prvá žena v Taliansku, ktorá ukončila medicínu. Bola to lekárka a pedagogička. Hlavnou myšlienkou jej teórie bolo, že dieťa potrebuje prostredie, v ktorom sa slobodne rozvíja jeho duch. Tvrdila, že učenie je niečo, čo nerobí učiteľ, ale je to prirodzený proces, ktorý sa spontánne rozvíja v každom z nás. Za svoju celoživotne humanisticky orientovanú prácu bola tri krát nominovaná na Nobelovu cenu mieru. V súčasnosti podľa jej princípov pracuje čoraz viac škôlok a základných škôl po celom svete vrátane Slovenska.

Montessori pedagogika

Podľa Márie Montessori, ak majú byť deti šťastné, spokojné a majú fyzický rásť, musia skúmať, poznávať a objavovať. Učenie sa je teda ich prirodzenou potrebou a vo svojom okolí hľadajú podnety pre svoj rozvoj. Dieťa si vyberá činnosť podľa svojho uváženia a pracuje vlastným tempom. Má urobiť len to, čo dokáže z vlastných síl.

Montessori hračky

Prostredie na výchovu detí má byť také, ktoré vyhovuje potrebám detí a nie dospelých. Hračky sú považované za zmyslový materiál a rozvíjajú motoriku, reč a čítanie. Sú väčšinou z dreva a prírodných materiálov. Sú navrhované tak, aby rozvíjali pozornosť, rozpoznávanie vecí, pamäte a inteligencie. Montessori hračky zapájajú všetky zmysly.

19 základných prikázaní pre rodičov podľa Márie Montessori

 1. Deti sa učia tomu, čo ich obklopuje.
 2. Ak je dieťa často kritizované, učí sa odsudzovať.
 3. Ak je dieťa často chválené, učí sa hodnotiť.
 4. Ak vída agresivitu, učí sa biť.
 5. Ak sa zaobchádza s dieťaťom poctivo, učí sa spravodlivosti.
 6. Ak sa dieťaťu smejú, učí sa nesmelosti.
 7. Ak dieťa žije s pocitom bezpečia, učí sa veriť.
 8. Ak sa dieťaťu nadáva, učí sa cítiť previnilo.
 9. Ak dieťaťu dávate za pravdu, učí sa mať k sebe dobrý vzťah.
 10. Ak prejavujete voči dieťaťu často zhovievavosť, učíte ho trpezlivosti.
 11. Ak budete dieťa povzbudzovať, získa sebadôveru.
 12. Ak žije dieťa v priateľskej atmosfére, naučí sa láske.
 13. Nehovorte o dieťati škaredo, či už je prítomné alebo nie.
 14. Sústreďte sa na rozvoj toho dobrého, aby na zlé neostalo miesto.
 15. Vždy počúvajte a odpovedajte dieťaťu, ktoré na vás hovorí.
 16. Vážte si dieťa, ktoré urobilo chybu a dokáže ju hneď alebo o niečo neskôr napraviť.
 17. Buďte pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré hľadá.
 18. Pomáhajte dieťaťu osvojiť si to, čo si neosvojilo skôr.
 19. Pokiaľ jednáte s dieťaťom, dodržujte vždy tie najlepšie spôsoby – dávajte mu to najlepšie, čo je vo vás samých.

Napriek tomu, že teória Márie Montessori (1870-1952) má už viac ako 65 rokov, v jej prikázaniach sa nachádza obrovský kus pravdy a ešte väčší kus srdca. Nie nadarmo je dodnes nazývaná revolučnou pedagogičkou.

Zdroj: montessoria.sk,  mariamontessori.com,  eduworld.sk │ Foto: montessoritrencin.sk