Ste mamičky po pôrode, ktoré schudli, no napriek tomu sa stále trápite so svojim „trčiacim“ bruchom? Alebo trpíte diastázou brušných svalov? Možno ste vhodný kandidát na  a b d o m i n o p l a s t i k u.

Ak uvažujete o operácii brucha, isto máte veľa otázok a žiadne odpovede, a preto vám prinášame tie najpotrebnejšie informácie priamo od plastického chirurga. Na naše otázky odpovedá pán MUDr. Peter Bakoš, PhD.

Čo je vlastne abdominoplastika?

[sociallocker]Abdominoplastika je chirurgický výkon, pri ktorom sa odstraňuje previs brušnej steny, pričom operačný rez je lokalizovaný v dolnej časti brucha. Operácia sa realizuje v celkovej narkóze. Existuje niekoľko typov tejto operácie. Od najmenej rozsiahlych tzv. miniabdominoplastík, bez manipulácie s pupkom  (rez v dĺžke cca 15 – 20 cm) až po rozsiahle postupy, ktoré už potom riešia kožu takmer po obvode celého trupu tzv. torzoplastiky (rez takmer po obvode dolnej časti trupu). Operačný prístup pri štandardnej abdominoplastike je umiestnený medzi výstupkami bedrových kostí, v tvare poloblúka s najnižším bodom nad Venušiným pahorkom, (alebo na hornom okraji pubického ochlpenia). Je to individuálne a priebeh jazvy je závislý na telesnej konštitúcii pacientky, často sa snažíme zohľadniť jej osobné želanie, alebo odstrániť predchádzajúce jazvy po cisárskom reze, operácii slepého čreva, alebo slabinovej prietrže.  Je prítomná aj jazva okolo pupku, pretože sa musí vytvoriť jeho nové vyústenie na brušnej stene.

Pre akých pacientov je určená?

Ideálny pacient je taký, ktorý schudol a  vznikol mu nadbytok ochabnutej kože, ktorý prevísa najmä v oblasti prednej brušnej steny. Veľmi často sa tento typ operácie vykonáva u pacientiek, ktoré porodili a už majú stabilizovanú hmotnosť. Vyhľadajú nás obyčajne rok – dva po pôrode, kedy sa im upokojí najväčší popôrodný zhon a začínajú sa konečne venovať aj sebe. Tieto pacientky  majú často aj požiadavku odstránenia jazvy po cisárskom reze. Samozrejme, pokiaľ to je možné, túto jazvu sa snažíme odstrániť.

Pre koho nie je vhodný tento zákrok?

To je veľmi správna otázka. Častokrát nás vyhľadajú obézni pacienti s požiadavkou, že by chceli „zhodiť“ z toho ich veľkého brucha.  Ako som už vyššie uviedol, ideálnym kandidátom je pacient, ktorý schudol a má nadbytok kože. Pre obéznych pacientov je ideálne znížiť ich hmotnosť. Pokiaľ si s ňou nevedia rady a obezita je výrazná, existujú možnosti tzv. bariatrickej chirurgie. Je to chirurgia, ktorá sa venuje redukcii hmotnosti pacienta pomocou operačných výkonov, kedy sa zmenšuje rezorpčná plocha tráviaceho traktu. Ide napríklad o odstránenie časti žalúdka, alebo bypassové operácie – čo sú výkony, kedy sa obchádza časť tráviacej rúry…  Ak je pacient úspešne preliečený a výrazne zníži svoju hmotnosť, potom sa stáva kandidátom vhodným pre plastického chirurga. Taktiež nie sú vhodní pacienti s inými závažnými ochoreniami. Cukrovka ťažkého stupňa, ochorenia srdca a pľúc, poruchy zrážanlivosti. Zvláštnu kategóriu tvoria fajčiari a ženy užívajúce antikoncepciu. Fajčenie výrazne zhoršuje prekrvenie tkanív a môže ohrozovať životaschopnosť brušných lalokov, čo môže vyústiť až do ich odumretia. Preto sa odporúča nefajčiť minimálne mesiac pred a po operácii. Poznám aj pracoviská, kde fajčiarov s požiadavkou na abdominoplastiku odmietnu… Ženy užívajúce antikoncepciu sú rizikové so vzniku embólie do pľúcnice.  Preto sa odporúča antikoncepciu pred operáciou vysadiť.

Čo sa deje počas operácie?

Celá operácia začína dôkladným plánovaním, rozmeraním a zakreslením orientačných línii a línii označujúcich budúce rezy. Toto predoperačné zakreslenie sa realizuje v stoji aj v sede. Obvykle požiadame pacientku, aby si priniesla aj spodné prádlo, aby sme dokázali umiestniť budúce jazvy tak, aby boli ukryté práve v tomto prádle. Na operačnom stole pacientke naložíme pneumatické manžety na dolné končatiny, ktoré počas a po operácii  pacientke striedavo masírujú nohy a tým zlepšujú odvádzanie krvi zo žíl, čím sa výrazne znižuje riziko vzniku krvných zrazenín a následnej embólie.

Počas samotnej operácie incidujeme kožu v zakreslených líniach a opatrne oddeľujeme kožu s podkožným tukom od svalov prednej brušnej steny.  Rozsah tejto preparácie záleží od typu abdominoplastiky. Pri štandardnej abdominoplastike sa tento brušný lalok odpreparuje až k rebrám. Na takto odhalenej svalovej brušnej stene dokážeme identifikovať miesta jej ochabnutia a vyklenovania (pruh), ktoré následne korigujeme.  Potom zmeníme polohu operačného stola, ktorá nám takto umožní odstrániť čo najväčší možný nadbytok kože a podkožného tuku z odpreparovaného brušného laloka.  Vytvorí sa nové vyústenie pupka, rany sa uzatvoria v niekoľkých vrstvách a do rán sa zavedú drény. Po ukončení výkonu má pacientka naložené kompresívne pooperačné prádlo.

Je abdominoplastika vhodná aj pri rozostupe brušných svalov po pôrode?

Áno, abdominoplastika je vhodná u pacientiek s rozostúpením priamych brušných svalov tzv. diastázou. Dá sa povedať, že je to jediným esteticky uspokojivým riešením tohto problému, pretože, pri klasickom prístupe všeobecného chirurga prebieha rez v priebehu diastázy, to znamená  začína nad pupkoma končí niekde pod pukom, podľa rozsahu diastázy. Kdežto plastický chirurg sa snaží jazvu ukryť do spodného prádla. Treba však upozorniť, že pacientka musí mať aj nadbytok voľnej kože, aby bola ideálnou kandidátkou na tento výkon.

Ak žena po pôrode podstúpi abdominoplastiku a po čase znova otehotnie, nehrozia jej komplikácie?

Jednou z prvých otázok pri konzultácii je či pacientka neplánuje  najbližšej dobe otehotnieť. Nie že by sa po tejto operácii nedalo /nemohlo, ale jej výsledok bude tehotenstvom zmenený. Brušná stena sa v gravidite opäť vyklenie, koža sa natiahne a niekedy aj potrhá následok čoho sú strie – podkožné jazvy. Taktiež sa môže zmeniť priebeh jazvy a priame brušné svaly sa opäť rozostúpia.

Môže následne po druhom pôrode podstúpiť plastiku brucha ešte raz?

Áno, môže a častokrát je to aj potrebné, najmä kvôli tomu, aby sa upravil vzniknutý previs a korigoval sa priebeh jazvy.

Aké komplikácie sa môžu vyskytnúť po abdominoplastike?

Abdominoplastika je operačný výkon a preto sú s ňou spojené komplikácie podobné ako pri väčšine chirurgických výkonov.  Môžeme menovať krvácanie v rane, infekcia rany alebo rozostúpenie rany. Ostatné závažnejšie sú našťastie menej časté.

Čo sa týka starostlivosti po operácii, treba dodržiavať nejaké zásady?

Konečný výsledok operácia je vždy v rukách chirurga aj pacienta. Pretože akýkoľvek excelentný postup chirurga môže prekaziť nedisciplinovaný pacient. V období tesne po operácii sa neodporúča pacientom manipulovať s krytím rany a kompresívnym prádlom, kým sa rana biologicky neuzavrie.  Taktiež je vhodné vyhnúť sa rotačným pohybom trupu, ktoré by výrazne napínali ranovú plochu kože a podkožia, čo by zhoršilo ich zhojenie. Obyčajne na 3. alebo 4. pooperačný deň,  je pacientke umožnené osprchovať sa. Pacientka by mala 4 – 6 týždňov po operácii nosiť kompresívne pooperačné prádlo. V prípade, že bola zrealizovaná korekcia rozostúpenia priamych brušných svalov, odporúča sa až 2 mesačné šetrenie týchto svalov (nerobiť pohyby v zmysle „brušákov“).

Aká je následná rekonvalescencia po plastike brucha?

Častokrát pacientkám v prvých dňoch po operácii doma pomáhajú príbuzní alebo priatelia. Po abdominoplastike je rekonvalescencia pomerne rýchla, ale pri abdominoplastike spojenej s korekciou diastázy postupné zaťaženie brušných svalov by malo trvať minimálne 2 mesiace. Podľa rozsahu výkonu a typu práce aký pacientka vykonáva, je proces návratu do pracovného procesu individuálny. Pokiaľ má skôr sedavé zamestnanie, fyzicky nenáročné, obyčajne v priebehu 14 dní je schopná nastúpiť do práce. Všetko, samozrejme, záleží na priebehu hojenia rán, ale aj o tolerancii pacientky k pooperačným obmedzeniam.

Redakcia slovenskemamicky.sk ďakuje pánovi doktorovi Petrovi Bakošovi za rozhovor.

Foto: en.wikipedia.org[/sociallocker]