otec so synom

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké správne schopnosti a danosti chcete zanechať do života vo vašich deťoch? Nepochybne áno. Veď to je jedna z úloh rodičovstva – vychovať z našich detí zrelých a schopných dospelých ľudí. Jedným z dôležitých aspektov, na ktoré by sme nemali zabúdať, je naučiť naše deti zdravému úsudku.

Čo to vlastne znamená a čo tento pojem obsahuje? Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá: Je to nadobudnutá schopnosť rozlišovať:

  • pravdu od lži
  • dobro od zla
  • správne od nesprávneho

Predpokladáme, že nám dáte za pravdu, že táto schopnosť je v živote človeka nesmierne dôležitá. Mať cit pre pravdu, dobro a správne konanie, robí z človeka jedinca, ktorého si ostatní budú vážiť a nebude od neho nikto bočiť. Každý rodič by mal chcieť vštepiť svojmu dieťaťu tieto danosti.

Pochopiť, čo je v ľuďoch dobré

K ním ešte môžeme pridružiť schopnosť rozlíšiť, čo je v živote a pri ľuďoch dôležité a čo nie. Neupínať sa na nepodstatné veci a nezahltiť nimi svoju myseľ. Takýto človek je bystrý. Dokáže pochopiť, čo je v ľuďoch dobré. Vie sa poučiť zo svojich chýb a zároveň úspechov. Na základe toho bude vedieť v budúcnosti predvídať pravdepodobné následky svojho konania.

Keďže sme ľudia a svojimi schopnosťami sa odlišujeme od zvierat, k zdravému úsudku môžeme pridružiť aj rešpekt voči našej kultúre. Teda všetkým vedomostným a intelektuálnym úspechom ľudstva, ktoré sa premietajú práve v kultúre. Tá prehlbuje náš rozhľad a našu súdnosť.

Svedomie sa vychováva celoživotne

V rámci schopnosti zdravého úsudku môžeme hovoriť aj o svedomí. Každý jedinec by mal mať čisté svedomie a k tomu treba viesť aj naše deti. Pokiaľ sa nikde vo výchove nestala chyba, naučí sa tak rozhodnúť, čo je správne. Svedomie sa vychováva celoživotným učením. To znamená, že v detstve je všetkému len začiatok. Až situácie, do ktorých sa dostávame v dospelosti, nám pomáhajú žiť správne a s čistým svedomím.

Pre tento článok sme sa inšpirovali postrehmi Jamesa B. Stensona, ktoré zozbieral vo svojej knihe Kompas. Tá je plná skúseností ľudí, ktorí chcú zo svojich detí vychovať charakterných ľudí a viesť ich správnym smerom.

foto: pixabay.com