Pred odchodom si uprac izbu, nalož umývačku, poriadne zamkni a hlavne budeš doma o deviatej! Potrebujú ich všetky deti a nedospelí dospievajúci v puberte dvojnásobne, ale vtedy ich aj dvojnásobne odmietajú a s obľubou porušujú. Pravidlá!!!

Tie nudné, nepotrebné, logicky nepodložené obmedzenia, slúžiace len na vydieranie zo strany zúfalého rodiča a na neodôvodnené strpčovanie života úbohého dieťaťa. Nech si o nich myslí, čo chce, teraz tvoria základ všetkého. Ak dievčatku v období dočasného mieru, alebo na základe nejakých špeciálnych udalostí raz povolíte, zapamätá si toto vaše slabé miesto a zneužije ho skôr, ako by ste predpokladali. A povestný oheň je na streche.  Teraz prichádza na rad zázračné pravidlo:

Mlč, odíď, predýchaj a vráť sa.

Pretože v momente, kedy sa dcérenka cíti ukrivdená a osamotená vo svojom trápení, je neskutočne emocionálne labilná a má nutkavú potrebu protestovať proti čomukoľvek. Argumenty typu, že pokiaľ býva pod vašou strechou, že to vy tu rozhodujete alebo že vám ide o jej budúcnosť jednoducho nemôžu obstáť v porovnaní s vidinou víkendovej stanovačky pri rieke s celou partou a samozrejme Lukášom, ktorá je naplánovaná už celé dva týždne a ona sa s nimi predsa už dohodla a sľúbila, že prinesie karimatku navyše. Jedna z vás by mala byť tá rozumná a včas zastaviť prichádzajúcu búrku. A keďže vy ste tá dospelá, oprávnene sa to očakáva od práve vás. Po niekoľkých minútach, ktoré sa niekedy môžu predĺžiť na hodiny a v extrémnych prípadoch aj dni, opadnú najsilnejšie emócie a väčšinou sa dá viesť celkom plodný rozhovor, pri ktorom sa viete spoločne dohodnúť, ako ďalej.

Jednoznačne dohodnuté hranice sú dôležitou podmienkou korektných vzťahov a je dôležité tak ako pre prítomnosť, tak aj pre jej budúcnosť, aby sa naučila takéto pravidlá nielen rešpektovať, ale sa aj podieľať na ich tvorbe. Potom lepšie chápe ich opodstatnenosť a časom ich prestane vnímať len ako demonštráciu vašej rodičovskej prevahy. A konečne začne chodiť domov načas…

Foto: pixabay.com