INZERCIA | Odvlhčovače sa používajú všade tam, kde nežiadúca vysoká vlhkosť vzduchu môže viesť k potenciálnemu vzniku plesní, korózie či hniloby. Tento krátky úvod do problematiky vám ozrejmí najčastejšie pojmy, s ktorými sa pri výbere odvhlčovačov môžete stretnúť.

 

O vlhkosti

Vlhkosť môže byť relatívna alebo absolútna. Tá absolútna hovorí o množstve gramov vodnej pary v množstve gramov vzduchu, no v praxi sa skôr stretávame s údajmi relatívnej vlhkosti. Tieto hodnoty uvádzajú koľko percent vlhkosti z maximálneho obsahu sa vo vzduchu aktuálne nachádza. Veľa tu záleží od teploty, pretože čím je vzduch chladnejší, tým menej vlhkosti dokáže prijať a naopak. Z toho vyplýva, že vzduch s teplotou 30 °C potrebuje na svoje maximálne nasýtenie viac vodnej pary ako vzduch s teplotou o polovicu nižšou.

Ideálna vlhkosť vzduchu a čo sa deje pri jej prekročení

Pre ľudský organizmus je ideálnou vlhkosť vzduchu na úrovni 45 až 60%. Tieto hodnoty sa obvykle darí udržovať vo väčšine domácností až kým nenastane vykurovacia sezóna. Vtedy vlhkosť vzduchu klesá na nižšie hodnoty a vzduch sa „vysušuje“, čo má neblahé následky na naše zdravie. Opačným problémom býva prekročenie hornej hranice vlhkosti vzduchu, pri ktorej môže dochádzať až k zrážaniu vodnej pary na stenách budov a tvorbe plesní či korózie.

Typy odvlhčovačov

Odvlhčovače vzduchu sú osvedčeným pomocníkom. Kompresorové pracujú na báze ochladzovania vzduchu, pri ktorom dochádza k zrážaniu vlhkosti, a jeho opätovnom zohrievaní. Ideálne pracujú pri izbovej teplote a vlhkosti nad 60%. Adsorbčné odvlhčovače sú tichšie a dokážu fungovať aj pri teplote nižšej ako izbovej. Vlhkosť pohlcujú pomocou adsorbentu, no rátajte pri nich s o trošku vyššou spotrebou energie.

Výkon

Ideálny odvlhčovač pre tú-ktorú miestnosť je taký, ktorý z nej v priebehu hodiny dokáže odčerpať vzduch dvakrát. Aby ste zistili aký výkon odvlhčovača potrebujete pre váš interiér, použite tento vzorec: plochu podlahy v m2 vynásobte výškou stropu v m. Výsledné číslo vynásobte dvomi a dostanete minimálny potrebný výkon odvlhčovača (m3/h).