Tehotné ženy, najmä prvorodičky, mávajú veľa otázok týkajúcich sa pôrodu. My vám preto prinášame rozhovor s MUDr. Marčelou Tichovou, ktorá nám odpovedala na najčastejšie otázky našich budúcich mamičiek. Dozviete sa, aké sú príznaky blížiaceho sa pôrodu, čo je hlienová zátka, čo čaká budúcu mamičku tesne pred pôrodom, ale aj ďalšie zaujímavé informácie.

Ako tehotná žena – prvorodička rozozná falošné kontrakcie od tých ozajstných?

[sociallocker]Každá tehotná žena sleduje každú zmenu svojho tela počas tehotenstva, od začiatku sa pripravuje na pôrod vedomostne, duševne a fyzicky rôznymi spôsobmi, niekedy až prehnane. 🙂

Jedným slovom chce byť tá najlepšia – nie len tehotná žena, ale aj mamina, ktorá privedie svoje dieťatko na svet. O to silnejšie sú emócie, keď sa jedná o vytúžené dieťa po liečbe neplodnosti.

Každú zmenu citlivo registruje. Taký je stav, keď sa objavia aj falošné kontrakcie, tzv. poslíčkovia pôrodu. Vo väčšine prípadov začínajú v noci a nad ránom, najprv ako bolesti v krížoch alebo bolesti v podbruší. Iné nastávajúce maminy ich vnímajú ako ťažobu, tvrdnutie bruška. Sú krátke, nepravidelné a čas ich trvania ako aj sila sú variabilné, vo väčšine však ustúpia. Pravé pôrodné kontrakcie sa časom zosilňujú, sú častejšie a doba ich trvania sa predlžuje, časové intervaly medzi jednotlivými kontrakciami sa skracuje, neprestavajú, žena má pocit že „je to tu a treba ísť“.

Čo je to hlienová zátka?

V cervikálnom kanáli sú hlienové žliazky, ktoré produkujú hlien. Ten má svoju ochrannú funkciu proti infekciám v živote ženy a najmä počas tehotenstva. Vplyvom hormonálnych zmien v tehotnosti je jeho množstvo väčšie a konzistencia je redšia. Nespôsobuje žiadne ťažkosti. Na začiatku pôrodu, keď sú aj kontrakcie, skracovaním krčku a otváraním bránky sa hlien vytlačí zkrčku maternice. To je tá hlienová zátka. Je to normálny jav na začiatku pôrodu.

Ak budúca mamička spozoruje odtok plodovej vody, do akého času môže očakávať pôrod?

Za bežných okolností odtok plodovej vody nastáva na začiatku pôrodu zároveň aj s pôrodnými bolesťami. Stáva sa, že však plodová voda odtečie skôr než sa pôrodné bolesti objavia.  Jednoznačne, či sú bolesti alebo nie, je potrebné tehotnú ženu vyšetriť. S odtokom plodovej vody je spojené aj riziko zanesenia infekcií, prepadnutia pupočníka resp. nožičky pri polohe zadočkom a ďalšie komplikácie. Plod môže zatlačiť pupočník a tak zásoba kyslíkom môže byť obmedzená. Preto je nesmerne dôležité, aby sa tehotná žena bez paniky dostala včas  na vyšetrenie. Napokon pri návšteve tehotenskej poradni je tehotná žena vždy informovaná o blížiacom sa termíne pôrodu,  polohy a váhy plodu , či je otvorená a na koľko centimetrov , či môže čakať prírastok každú chvíľku. Pacientkám radím nech nemajú strach, nech sú aktívne v tehotenskej poradni a nech sa len pýtajtú. Každý gynekológ poskytne rád informácie.

V prípade odtoku plodovej vody v termíne pôrodu sa kvôli prevencii infekcii sledujú zápalové markery u maminy, podávajú sa aj antibiotiká. Ak to zdravotný stav matky resp. plodu vyžiadujú aktívny prístup, tak sa pôrod prípadne aj vyvoláva. Nič netreba podceňovať, ale ani siliť a dramatizovať, pretože viac škody môžeme narobiť, keď nie je trpezlivosť a triezvy rozum. Pôrod sa môže dostať do roviny rizikového resp. patologického pôrodu so všetkými následkami pre každého – mamičku, novorodenca a lekára. Keď nie je ohrozené zdravie maminy a babätka, tak môžeme vyčkať aj 24 hodín na spontánny začiatok pôrodu. Netreba podliehať panike. Ale ešte raz zdôrazňujem, že je nutný lekársky dohľad.

Ak je jednoznačne predurčené vedenie pôrodu cisárskym rezom,  je potrebné sa včas dostaviť do pôrodnice.

Pri predčasnom odtoku plodovej vody pred termínom pôrodu je situácia iná. Rozhodujúce faktory sú týždeň tehotenstva, váha plodu a zrelosť pľúc plodu. Tiež je potrebná hospitalizácia a následný management tehotenstva resp. pôrodu.

Sú ešte nejaké iné príznaky, ktoré symbolizujú blížiaci sa pôrod?

Blížiacim sa pôrodom sa tehotnej žene horšie spáva, sprevádza ju aj časté močenie, tlakové bolesti v pod brušku a už by to chcela mať  za sebou.  Ale toto všetko sú neisté príznaky blížiaceho sa pôrodu.

Aké vyšetrenia podstupuje tehotná žena  ešte tesne pred pôrodom?

Pri prijatí okrem anamnézy a informácii o zdravotnom stave tehotnej ako aj priebeh tehotenstva sú dôležite údaje o ťažkostiach pri príjme, začiatku  bolestí, odtoku plodovej vody, krvácaní, pohyboch plodu, nevoľnosti, kŕčoch, zvýšenej teploty, hnačke, chorobách na ktoré sa liečila pred resp. počas tehotenstva, ako aj lieky ktoré užíva, alergie na lieky a na dezinfekčne prostriedky. Toto sú všetko údaje, ktoré sú nesmierne dôležité.

Nasledujú meranie tlaku krvi, vyšetrenie moču, pôrodnícke vyšetrenie, USG a kardiotokografia/ CTG/ (je to nebolestivé vyšetrenie, pri ktorom sa verifikujú sila a dĺžky trvania kontrakcie ako aj adaptabilita plodu na pôrod). CTG vyšetrenie budúce mamičky absolvujú aj v poslednom mesiaci pred pôrodom v rámci tehotenskej poradni. Je to štandardné vyšetrenie pri fyziologickom začiatku pôrodu.

Je klystír povinný?

Nie je povinný, niekedy sa ani nestihne podať, ale má svoj význam na uľahčenie priebehu pôrodu  ako aj v popôrodnom období, najmä ak bol realizovaný nástrih hrádze resp. nastali  poranenia pri pôrode, ktoré si po pôrode vyžiadajú zvýšenú hygienu a pravidelnú mäkkú stolicu.

Ak rodička nevládze, je bezpečné, ak zdravotný personál zatlačí na brucho?

Personál pomôže rodičke tým, že podoprie dno maternice pri zatlačení vo vypudzovacej fáze pôrodu. Vníma sa to ako tlačenie na brucho. K takejto aktivite sa pristupuje, ak je rodička unavená,   resp. treba dieťatko čím skôr porodiť. Tlak na dno maternice pôsobí ako piest striekačky pri podávaní lieku. Zdravotný personál sa takisto snaží rodičke pomôcť a uľahčiť pôrod, ale nie za cenu ohrozenia zdravia a života ženy a novorodenca.

Kedy je vhodné/potrebné urobiť žene pri pôrode nástrih hrádze?

Nástih hrádze sa robí pri predčasnom pôrode, aby sa znížilo nebezpečenstvo pôrodného traumatizmu nezrelého plodu, ak nie je čas na ukončenie pôrodu operačne, ak hrozí nebezpečenstvo natrhnutia hrádze a poranenia zvieračov konečníka, pri pôrode zadočkom , a operačnom vedení  pôrodu. Považovalo sa to ako prevencia inkontinencií moču v neskoršom obdobií života ženy.

Dnes však existujú rôzne metódy prípravy poddajnosti hrádze na pôrod. Cvičenia, joga, aniball.

Napokon rozhoduje situácia pri samotnom pôrode a erudovanosť pôrodníka. Musí byť postup lege artis v záujme rodičky a dieťatka.

Z akého dôvodu sa robí kliešťový pôrod?

Tento spôsob vedenia pôrodu patri do skupiny operačne vedených pôrodov. Keď pôrod viazne vo vypudzovanej fáze s cieľom pomôcť mamine a dieťatku skrátením poslednej fázy pôrodu. V dnešnej dobe je málo pôrodníkov, ktorí ovládajú techniku kliešťového pôrodu. Sú školy, ktoré používajú techniku vákuum extrakciou.

Akým spôsobom sa vyvoláva pôrod?

Okrem medikamentóznej liečby, aj liekmi zo skupiny prostaglandínov. Existuje aj nelieková  príprava ako je sprcha,klýstir a podobne.

Kedy musí rodička podstúpiť cisársky rez?

To je veľmi rozsiahla téma.

V stručnosti, prvotné indikácie k ukončeniu pôrodou cisárskym rezom, môžu byť rozdelené do dvoch skupín:

Zo strany matky je to rozsiahla skupina chorôb, na ktoré matka trpí a vedenie pôrodu spontánne by ohrozilo zdravie a život  matky.

Zo strany plodu sú to patologické stavy plodu, ktoré pri spontánnom vedení pôrodu môžu ohroziť zdravie a život plodu.

V priebehu pôrodu tak isto môže nastať stav,  kde rýchlo treba spraviť cisársky rez, napríklad pri silnom krvácaní, pri nedostatku kyslíka pre plod, pri nebezpečenstve ohrozenia zdravia a života mamy a plodu. Pre pôrodníka v rozhodovacom procese majú prednosť život a zdravie matky pred plodom s neistou prognózou. Aj keď to znie chladnokrvne, mamina môže ešte mať deti, ak ju lekár zachráni.

Rozhodne sa jedná operáciu, ktorá so sebou nesie všetky rizika operácie ako pre matku, tak aj pre bábo a preto sa musíme stavať s rešpektom k rozhodnutiu viesť pôrod cisárkym rezom. V bilancii rozhodovania musia benefity prevyšovať riziko. Aj popôrodné obdobie zotavenia maminy je dlhšie a ťažšie, je oneskorená aj laktácia (kojenie).

Napokon, od kedy vznikol svet, príroda zariadila spontánny pôrod ako najbezpečnejší spôsob ako mamina má priviesť na svet svojho potomka.

Medicína nám má slúžiť a nie ubližovať. Svojmu pôrodníkovi dôverujte a nechajte ho slobodne bez nátlaku  rozhodovať o vedení pôrodu. Nie je to ľahké, verte mi, pretože počas pôrodu lekár nesie zodpovednosť za dva životy súčasne.

Pani doktorke Tichovej ďakujeme za rozhovor a želáme veľa pracovných úspechov.

foto: pixabay.com, flickr.com[/sociallocker]