rodina

Asi sa zhodnete s nami v tom, že šťastný domov je dôležitá istota pre každého z nás. Nielen pre naše deti ale aj pre rodičov. Aby sme sa v ňom cítili dobre, musíme sa snažiť existovať v spoločnej harmónií. Láska, smiech, radosť by mali byť základné piliere pre pokojný domov pre celú rodinu.

Aj spisovateľ Phil Bosmans sa vo svojej knihe Kľúč šťastia zamýšľal nad týmto pojmom. Naozaj nie je potrebné siahodlho a učene písať. Veľká pravda je skrytá aj v úplne krátkych a výstižných vetách, chceme sa o ne s vami podeliť:

Čo znamená domov?

Je to miesto, kde nachádzame

teplo a istotu,

kde panuje vzájomná dôvera

a láskyplná pozornosť

jedného voči druhému,

kde nás vždy prijímajú

s otvoreným srdcom.

Človek strávi celý život

hľadaním domova.

Iba láska ti poskytuje prístrešie

na celý život.

 

foto: pixabay.com