Ide vaše dieťa od septembra do prvej triedy? Máte obavy, ako túto prvú vážnu životnú skúšku zvládne? Poradíme vám ako spoločne zvládnuť túto dôležitú životnú zmenu v detskom živote.

Takmer každý rodič má pred prvou triedou svojho potomka rešpekt. Je to pochopiteľné. Z bezstarostného života, kde sa veľa nemusí a takmer všetko môže, ide dieťa do systému, v ktorom má mnoho povinností a málo zábavy.

Ako môžete svojmu budúcemu školáčikovi pomôcť ešte pred prvým zvonením v jeho živote?

Prínosné je všimnúť si, kde má oproti rovesníkom rezervy a hravou formou ich spolu pomaličky odstraňovať. V prípade, že ide iba o kreslenie, viete, čo robiť. Naučiť ho správny úchop písacích potrieb – pre tento účel sú vhodné tie veľké trojhranné extra hrubé ceruzky a farbičky. Potom už len cvičiť a trénovať –  omaľovánky,  obťahovanie tvarov, spájanie predkreslených bodiek, napodobňovanie tvarov a podobne. Pracovných zošitov a kníh pre predškolákov je na trhu veľa, stačí si len vybrať. Vhodné je i cvičenie s prstami – spájať a rozpájať ich po jednom (palec-ukazováčik, palec-prostredník…), navliekanie korálikov, skladanie kociek, ukladanie či triedenie rôznych malých predmetov (pokojne i preberanie šošovice na polievku).

Dôležité  je precvičovať najmä schopnosti, ktoré sa podieľajú na procese čítania

Ide predovšetkým o sluchové vnímanie, ktoré býva často u predškolákov nezrelé. V škole sa to prejavuje napríklad neschopnosťou správne rozkladať a skladať slová z hlások, čo následne spôsobuje problémy s čítaním i písaním. Deti vynechávajú písmenká, lebo ich v danom slove „nepočujú“.

Tu sa dá veľmi účinne pomôcť prostredníctvom hry na „robota“ – hláskujte jednotlivé slová a dieťa ich povie (T-E-T-A  – TETA). A naopak – vy poviete slovo a dieťa ho vyhláskuje (DEDO – D-E-D-O). Najprv však začnite s prvým písmenkom. Opýtajte sa – „Ako (alebo akou hláskou) sa začína slovo BABKA?“ Mal by odpovedať „B“, nie „BA“. Pokiaľ nedokáže správne písmenko identifikovať, môžete mu pomôcť a zvýrazniť ho „BBBABKA“. Ak bude zvládať prvé, naučíte ho postrehovať i posledné písmenko. Až potom je vhodné prejsť k slovám. Zo začiatku jednoduché, krátke, kde sa strieda samohláska so spoluhláskou. Napríklad: Jana, Dodo, Dana, jama, neskôr dlhšie – motyka, lopata, Monika, hodiny. Nakoniec precvičujte slová, v ktorých sú vedľa seba spoluhlásky – tie sa rozkladajú najťažšie (Majka, škola, dvere, kniha, oblok atď.).

Všetko, čo s deťmi robíte, je prospešné. Dalo by sa hovoriť i o akejsi prevencii následkov možných vývinových porúch učenia. Okrem toho je samozrejme prínosné i čítanie rozprávok, učenie básničiek, pesničiek, strihanie, kreslenie, hranie pexesa, rozprávanie či cvičenie postrehu a pozornosti. Ako námet na posledné menované prikladáme typ efektívneho cvičenia. – Poviete: „Nájdi a prečiarkni všetky kruhy.“  Alebo ťažšia úloha: „Zelenou vymaľuj všetky trojuholníky a červenou všetky kruhy.“ Pracovný list sa dá použiť i na cvičenie pravo-ľavej a priestorovej orientácie, napríklad: „Prečiarkni všetky šípky, ktoré smerujú doprava.“ alebo „Vyfarbi modrou všetky šípky, ktoré smerujú nahor.“ Možností jeho využitia je veľa.

Pracovný list na pozornosť
Pracovný list na pozornosť

Veríme, že si pri týchto spoločných aktivitách užijete veľa zábavy a do prvej triedy vykročíte tou správnou nohou.

Foto: www.pixabay.com | Pracovný list: Y. Horňáková