Ak sa budúca matka rozhodne vypiť kedykoľvek počas tehotenstva alkoholický nápoj, riskuje tým trvalé poškodenie svojho nenarodeného dieťaťa, ktoré môže trpieť syndrómom FAS.

FAS alebo fetálny alkoholový syndróm je súborom fyzických a mentálnych vývojových porúch ľudského plodu, ktoré vznikajú kvôli užívaniu alkoholu matkami počas tehotenstva. Týmto syndrómom môžu deti trpieť  dokonca aj vtedy, ak by budúca matka vypila iba jeho malé množstvo. Pretože v tomto prípade neplatí, že existuje bezpečná dávka. Samozrejme väčšia šanca trvalého poškodenia plodu je u matiek, ktoré pijú pravidelne a viac ako 3 štandardné porcie alkoholu denne. Štandardnou porciou sa myslí 25ml tvrdého alkoholu (40%) alebo 100ml vína, či 200ml piva. A za to všetko môže metla ľudstva – alkohol.

     V dnešnej spoločnosti je alkohol vnímaný viac pozitívne ako negatívne, pretože je  legálny a mnohí si myslia, že ak ho pijú iba príležitostne a v malých dávkach je úplne neškodný.

Vo veľa prípadoch tomu aj tak je, ale to neplatí ak ide o tehotnú ženu a hlavne o jej ešte nenarodené dieťatko. Alkohol, presnejšie etanol,  je totiž toxická látka z radu teratogénov (ďalšie sú napríklad heroín a kokaín), ktorá je pre ľudské embryo vyvíjajúce sa v maternici jedovatá. Keďže dokáže prenikať  skrz placentu a vstupovať do organizmu vyvíjajúceho sa ľudského plodu, môže mu ničiť centrálnu nervovú sústavu a to tak, že v 1. trimestri ovplyvňuje rast a delenie buniek tým, že narúša prenos aminokyselín a glukózy. Aminokyseliny sú dôležitou súčasťou bielkovín a glukóza zase predstavuje hlavný zdroj energie pre bunky. Alkohol tiež môže zoslabiť prietok krvi v placente a v plode, čo spôsobuje nedostatok kyslíku alebo narúša riadenie migrácie nervových buniek v mozgu. Často sa potom nachádzajú neuróny inde ako by mali. Okrem iného priamo ničí mozgové bunky a pri jeho veľkej dávke môže spôsobiť dokonca smrť embrya. V tomto období je tiež najvyššie riziko vzniku abnormálnych rysov u dieťatka. V 2. trimestri zase alkohol môže vyvolať potrat, čo sa stáva pri nárazovom pití. 3. trimester je zase najdôležitejší pri vývoji mozgu, ktorý sa môže vďaka alkoholu výrazne spomaliť a ovplyvniť tak intelekt nenarodeného dieťatka.

Je síce pravda, že po požití alkoholického nápoja nie vždy dôjde ku poškodeniu plodu, ale výskyt FAS alebo FASD (fetálneho alkoholového spektra porúch) u narodených detí nie je zase vôbec nízky. Oficiálne sa uvádza, že syndrómom FAS je postihnutých približne 1-3 na 1000 narodených detí v USA a v Európe. Problémom je, že mnohé mamičky v 1. trimesteri ani nevedia, že sú tehotné a s čistým svedomím pijú alkohol. Niektoré však v tom pokračujú aj ďalej, pretože im okolie vraví, že pohár vínka si môžu dať a dokonca sa stáva, že vám jedno pivko odporučí aj gynekologička, ktorá by vás pred akýmkoľvek alkoholom mala vystríhať ako prvá.

Je to zarážajúce, pretože výskumom účinku alkoholu na zvieratách sa lekári zaoberali už v roku 1957, kedy zistili, že má veľmi zlý vplyv na prenatálne štádium ich mláďat. Neskôr popísali príznaky detí, ktorých matky pili počas tehotenstva, a tak vznikol termín FAS, ktorý ako prví použili Kenneth Lyons Jones a David Smith v roku 1973. Objavili totiž  priamu súvislosť účinkov alkoholu na úmrtnosť detí ešte pred narodením a jeho následky na ich telo a psychický vývoj.

Najčastejšie sú to tieto poruchy:

  • poruchy rastu a vývinu u dieťatka,
  • postihnutie rôznych orgánov (choroby srdca, pečene, ľadvín, mozgu)
  • znížené IQ,
  • ľahká až stredná mentálna retardácia
  • poruchy psychomotorického vývoja,
  • poruchy reči,
  • môžu mať zdeformovanú chrbticu,
  • javia sa ako neposlušné a zaostalé, nerozumejú gestám, sociálnemu správaniu sa,
  • majú často typickú tvár: na široko umiestnené oči, úzku vrchnú peru, krátky široký nos, málo vyvinutú bradu, zdeformované ušné lalôčiky, poklesnuté očné viečka a iné.

Dieťa s FAS    Okrem toho tieto deti musia čeliť mnohým problémom. Často majú prejavy ako autisti, nevedia sa prispôsobiť a spolupracovať s druhými a majú nábehy na alkoholizmus. Často sú tiež umiestňované v detských domovoch, ľudia okolo nich im nerozumejú, pretože sú ťažko zvládnuteľní a majú problémy sa začleniť do spoločnosti. Pre takéto detiy býva dôležité, aby sa včas diagnostikoval ich problém, aby mali dobrú, milujúcu rodinu a podporu od odborníkov.

Keďže zhubné pôsobenie alkoholu na dieťatku je vidieť, až keď je neskoro, mali by budúce mamičky vedieť, ako tomu predchádzať. Aj keď je možno FAS a iné fetálne alkoholové poruchy veľkým strašiakom, je sa im možné na 100% vyhnúť. Je to veľmi jednoduché – stačí abstinovať počas celého tehotenstva.

 

Zdroj: lajsova.blog.sme.sk