Na obdobie, keď sa v polovici marca 2020 zatvorili kvôli pandémii školy, určite nikto nezabudne. Čo sa ale až po pol roku vynára na povrch, nie všetky školy boli v tom čase zatvorené. Základná škola J. Mudrocha v Senici vtedy zopár žiakov počas niekoľkých dní učila priamo v budove.

Podľa riaditeľky učili takto tri dni, detí bolo v triede 5 a každé malo rúško. Škola už za túto chybu dostala pokutu 300 eur a rieši ju polícia a tiež regionálny úrad. O tomto priestupku sa dozvedeli od jedného z rodičov. Otec 12-ročnej Silvie dostal 11. mája správu, že sa o dva dni má jeho dcéra dostaviť do školy. Predpokladal, že tam má byť tak 15 minút.

Čakal ju preto v aute pred školou. Keď sa ani o 45 minút nevrátila, išiel za ňou do budovy. Riaditeľke sa to vraj nemalo páčiť a po jeho dcére mala kričať. Otec potom zavolal na políciu a riešilo sa, prečo sú deti v škole. Podľa slov riaditeľky boli medzi týmito deťmi deviataci, ktorí ju poprosili o doučenie matematiky pred prijímačkami a žiaci, ktorí cez edupage neposielali vypracované úlohy.

Zdroj: cas.sk | Foto: pexels.com