Kde sa tvoria slová

Napadlo vám niekedy, ako je veľmi ťažké byť malým batoľaťom? Len si to predstavte. Byť úplne závislá od ľudí, ktorí vám nerozumejú a vy nerozumiete im? Mať toľko pocitov z toho úžasného nového sveta, ktorý každý deň objavujete, ale nemať sa ako o ne podeliť? Presne tak. Je to hrozná predstava. Bábätká po čase potrebujú viac ako čistú plienku a plné bruško. Potrebujú sociálny kontakt, interakciu a nové a nové podnety na spracovanie. Veď je toho toľko, čo vám chce povedať!

Nezabúdajme, že sme to predovšetkým my – matky, ktoré tvoria ten pomyselný most medzi naším dieťatkom a zvyškom sveta. Je na nás, ukázať mu tie nádherné možnosti, ale aj nástrahy sveta vzájomnej komunikácie. Sme to my, ktoré ho musíme naučiť vyjadrovať svoje emócie, správne formulovať svoje požiadavky a svojím prejavom si vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy. Ako sa teda správne dorozumievať so svojim malinkým, ktoré ešte nevie hovoriť? Máme pre vás niekoľko typov.

hlad je hlad
„A teraz im to všetko poviem!“

1. Dotýkajte sa a hladkajte

je prvá forma komunikácie medzi vami a dieťaťom. Jemnými, láskyplným dotykmi a nežným pohladením si vytvárate vzťah a upevňujete dôveru. Učte aj jeho prejavovať náklonnosť pomocou dotykov. (Napr. „malý macko, pohladkaj macka“, „ako sa ľúbime?“)

Materská láska
Lásku dokazujeme dotykmi

2. Udržujte očný kontakt

vždy sa na svoje dieťa pozerajte, keď s ním hovoríte a ak je to možné, znížte sa na úroveň jeho výšky. Vyjadríte tým svoj záujem o jeho pocity a tiež zlepšíte sústredenie.

3. Vždy reagujte

ak ho chcete presvedčiť o zmysluplnosti predávania informácii, nemôžete následne jeho snahu ignorovať! Každý prejav komunikácie musí byť odmenený vaším záujmom a aktívnou spätnou väzbou. Ak vám dieťa podáva hračku, povedzte niečo ako „ jej to je ale krásny zajačik“, ak ukazuje na nejaký predmet, pomenujte ho, ak vás chytí za ruku, spýtajte sa ho, čo chce a choďte s ním

hráme sa s dieťaťom
„Mama venuj sa mi!“

4. Na popis používajte výrazné gestá

ak sa niečo podarí, zatlieskajte, ak niekto robí niečo nebezpečné, alebo hlúpe, afektovane sa chytajte za hlavu, ak niečo hľadáte, bezradne rozhadzujte rukami… . Dieťatko rýchlo začne po vás opakovať a vyjadrovať tak svoje pocity.

5. Menej je viac

každú našu požiadavku, alebo činnosť vyjadrite čo najjednoduchším slovom, prípadne slovným spojením. Napr. „daj“, ak si chceme niečo od neho vziať, „mňam- mňam“ ak niečo jeme, „páči“, ak mu niečo podávame. Je dobré ak tento jednoduchý výraz spojíme s konkrétnym, výrazným gestom. Aspoň zo začiatku sa vyhýbajte zdrobneninám – sú pre dieťa príliš dlhé a navyše obsahujú sykavky, tzn. Hlásky s, z, c/ š, ž, č, ktoré sa ťažko vyslovujú aj rozlišujú.

venujeme sa svojmu báb)tku
„Táááky som veliký!“

6. Nemýľte ho

Dbajte na jednoznačnosť označovania predmetov a činnosti. Ak už raz nazvete loptu „gól“, alebo spanie „hajať“, vytrvajte pri tomto označení, kým si ho dieťatko plne neosvojí.

7. Zapojte ho do rozhovoru

prihovárajte sa dieťaťu, často v jeho prítomnosti rozprávajte – napríklad opisujte, aký ste mala deň. Pritom nezabúdajte robiť pauzy pre jeho prípadné reakcie. Ak niečo povie, zopakujte to so správnou výslovnosťou a slovosledom. Veľa sa ho pýtajte. Najskôr len otázky, na ktoré môže odpovedať ukazovaním („kde je mama?“), alebo vydaním zvuku („ako robí havo?“), neskôr skúste osvojené slová („čo robí bábo?- hajká)

moje drahé dieťa
„Už počítam!“

To, akým spôsobom verbálne a neverbálne komunikujeme s ostatnými ľuďmi, vyjadruje náš postoj a vzťah k nim. Aký signál teda chceme vyslať svojmu bábätku? Ako chceme, aby nás vnímalo? Nesprávna reakcia na prvotné vizuálne prejavy dieťaťa a nevhodná komunikácia, môže mať nepriaznivý vplyv nie len na váš vzájomný vzťah, ale aj na jeho následný duševný vývoj.

Foto: everystockphoto.com