smutné ženy

Cítite sa unavená, v depresii, nemáte energiu na svoje obľúbené činnosti a nedokážete sa „dokopať“ do bežných domácich prác? Možno práve vy trpíte chorobou, ktorú v roku 1975 po prvýkrát opísal Herbert Freudenberger.

 

„Syndróm vyhorenia môžeme nazvať aj strašiakom 21. storočia. Kľúčovými stavmi daného syndrómu, ktoré považujeme za podstatné, je vyčerpanosť, psychická vyprahnutosť, únava a slabosť. Prejavuje sa ale aj poruchami spánku (nespavosťou) a poruchami pamäti,“ hovorí psychiatrička.

Tri fázy

Samotný syndróm začína veľmi nenápadne, na prvý pohľad neškodne. Priebeh môžeme rozdeliť do viacerých fáz. Nultá fáza sa od poslednej, tretej fázy, veľmi odlišuje. Žena dokáže byť veľmi pedantná, snaží sa dosiahnuť čo najlepší výkon, najmä v profesijnej sfére. V tretej fáze dochádza k absolútnej nechuti, strate akéhokoľvek záujmu, neschopnosti stretávať sa s ostatnými ľuďmi, apatii až k vyhoreniu.

Nejde o klasickú psychiatrickú diagnózu

„Syndróm vyhorenia sa v dnešnej dobe považuje za vážny problém. Nejde o klasickú psychiatrickú diagnózu, no riešiť by sa mal pomocou psychológa alebo psychiatra. Pre bežného človeka je ťažké rozoznať, či ide o syndróm vyhorenia alebo o depresiu. Práve preto  zdôrazňujem, že spolupráca pacienta a lekára je veľmi dôležitá,“ hovorí odborníčka.

Syndróm vyhorenia

Chronický stres ako spúšťač

Spúšťačom celého ochorenia je zväčša chronický stres, ktorý v spojení s problémami v práci či v osobnom živote dokáže vyvolať nemalé problémy. Ankety a štúdie dokazujú, že u takmer polovice oslovených respondentov je hlavným zdrojom stresu práca.

Ako sa chrániť pred vyhorením?

1. Dôsledne si plánujte čas

Dobre si premyslite, koľko času budete tráviť v práci a koľko času vám zostane na oddych.

2. Po práci si doprajte aktivity, ktoré vás napĺňajú

Aj keď je práca často náročná, sústrediť by ste sa mali aj na príjemné aktivity, ktoré na vás pôsobia upokojujúco.

3. Doprajte si dostatok spánku

Aj napriek tomu, že sa vám zdá práca akokoľvek dôležitá, nezabudnite na zdravý a plnohodnotný spánok!

Foto: pixabay.com/sk