Boy Infant Garden Family Dad Summer Child

Každá mamička už počas tehotenstva rozmýšľa o svojom ešte nenarodenom bábätku. Bude mať moje oči? Oteckove ústočká? Bradičku po mojej mamičke? A aj keď ho už držíte v náručí, otázky sa stále vynárajú: zdedí moju averziu k matematike, vášeň k dejinám, bude hlavne zdravé?

 

Sú veci, ktoré si váš anjelik nesie do života z oboch svojich rodičov. Ale existujú aj niektoré veci, ktoré môžu byť zdedené len zo strany otca. Takže, aké dedičstvo odovzdá vášmu spoločnému dieťaťu váš partner?

Srdcovo-cievne ochorenia

Existuje určitý gén, ktorý je vždy odovzdaný od otca synovi. Zaujímavá vec týkajúca sa tejto dedičnej DNA je, že môže zvýšiť riziko infarktu o 50%. Tieto gény zodpovedajú za zastavenie alebo obmedzenie zápalu v tele. To znamená, že tepny sa upchávajú omnoho ľahšie.

Výška

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že výška dieťaťa bude viac-menej priemerom oboch rodičov. Je pravda, že výška potomkov vzniká zmesou sekvencií génov matky a otca – určuje ju viac ako 700 rôznych genetických kombinácii. Ale v niektorých prípadoch môže mať mužský gén väčší vplyv ako ženský. Variácie v ľubovoľnom z nich môžu ovplyvniť výšku o 1 až 3 centimetre – čo je pomerne dosť. Ukázalo sa, že v niektorých prípadoch môže byť práve gén otca nositeľom rozdielov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť výšku dieťaťa.

Duševné poruchy

Mentálne problémy sú vždy v rodine dôvodom na silné obavy. Aká je pravdepodobnosť, že dieťa zdedí duševnú poruchu? U otca sa táto možnosť zvyšuje s pribúdajúcim vekom. Ak otec trpí duševnou chorobou ako schizofrénia, alebo ADHD, jeho DNA vekom mutuje. A túto zmutovanú DNA budú mať aj ich spermie, teda dieťa získa túto nežiadanú predispozíciu už pri počatí. Naproti tomu ak sa mentálne problémy vyskytli u ženy vo vyššom veku, nie je schopná ich preniesť na svoje dieťa.

Zubné problémy

Mužské gény sú oveľa dominantnejšie ako ženské, čo sa týka chrupu. Výrazne ovplyvňujú veľkosť zubov, tvar čeľuste a samozrejme, hlavne kazovosť. Takže, mamičky – ak má otec vášho dieťatka zuby v hroznom stave už od ranného veku, dbajte na dodržiavaní prevencie a zubnej hygieny!   

Pohlavie

V dnešných časoch pomerne známy fakt. Keby len stredoveký panovníci vedeli, aké je zbytočné hľadať si nevestu z rodov s výhradne mužským potomstvom… Pohlavie dieťaťa je určené iba otcom. Ženy majú chromozóm XX a muži majú XY chromozóm. V závislosti od toho, či spermie nesú X alebo Y chromozóm pri infúzii s vajíčkom, dieťa bude dievča alebo chlapec. Takže pohlavie dieťaťa môžu ovplyvniť len a len chromozómy od muža.

Zdroj: themindsjournal.com | Foto: maxpixel.freegreatpicture.com; publicdomainpictures.net; pixabay.com