Niektoré deti budú sľubovať aj nemožné, aby získali nového domáceho miláčika, ale veci sa rýchlo zmenia, hneď ako sa zvieratko objaví. Plánovanie, zapojenie detí a otvorená komunikácia sú dôležitou súčasťou pri staraní sa o zvieratko. Čo je potrebné deti naučiť?

 

Začiatky

Vytvorte zoznam všetkých povinností starostlivosti o domácich miláčikov a porozprávajte sa so svojimi deťmi o tom, o ktorých úlohách majú pocit, že ich dokážu zvládnuť. Je lepšie dať dieťaťu ľahkú každodennú prácu ako zložitú, ktorá sa vyskytuje menej často. Diskutujte, prečo je daná úloha dôležitá a čo sa môže stať zvieratku, ak sa nepodarí vykonať prácu (napríklad: zvieratko by mohlo ostať hladné a ochorieť). Uistite sa, že všetci členovia rodiny sa podieľajú na starostlivosti. A – nezabudnite slúžiť ako vzor! Deti sa môžu naučiť zodpovednej starostlivosť o domáce zvieratá sledovaním najmä vášho správania.

Pochvaly

Pochválte svoje deti zakaždým, keď splnia niektorú z povinností bez toho, aby ste im to museli povedať. Použitie zábavnej spoločenskej aktivity ako odmeny je vždy dobrý nápad. Pozitívne posilnenie zodpovedného správania zvýši pravdepodobnosť, že sa znovu objaví. Ako bude plynúť čas a vaše deti si zvyknú na svoje povinnosti týkajúce sa starostlivosti o domácich miláčikov, môžete znížiť nepretržitú chválu, ale z času na čas je potrebné ich opäť pochváliť.

Tresty

Nemiešajte zodpovednosť za zvieratko s trestami, ktoré sa netýkajú samotného zvieraťa. Napríklad – ak dieťa donesie zlú známku, nezakážte mu hry so zvieratkom. Môže to spôsobiť frustráciu alebo odpor voči zvieraťu. Je to však dobrý nápad, aby vaše deti robili „menej zábavné“ domáce práce, aby si mohli vychutnať „viac zábavy“. To deťom pomáha pochopiť, že starostlivosť o domácich miláčikov zahŕňa nielen zábavu, ale aj starostlivosť.

Hry

Vymyslite nové hry, použite nové hračky alebo tréning, aby ste motivovali deti k tomu, aby mohli pokračovať v interakcii s domácim miláčikom. Je potrebné povzbudzovať deti, aby sa čo najviac učili o svojom domácom miláčikovi.

Starostlivosť podľa veku

Vždy dajte deťom prácu, ktorá je pre nich zvládnuteľná vzhľadom na ich vek. Odporúčané práce podľa veku:

Vek: 3-5 rokov
Deti v tomto veku by mali byť vždy pod dozorom, pokiaľ sa hrajú s domácim zvieratkom. Môžu pomáhať pri podávaní jedla a vody – maškrtu by však mali dávať rodičia, keďže sú drobné a zvieratko by sa mohlo nadchnúť a nechtiac jemne kusnúť do ruky. Ďalšími povinnosťami, ktoré môžu vykonávať deti v tomto veku sú: pomoc s údržbou klietky, výmena pilín alebo odloženie hračiek po zvieratku.

Vek:  6-10 rokov
Samozrejme starostlivosť o jedlo a vodu, pomoc pri údržbe klietky, kúpanie domáceho miláčika (závisí však od veľkosti zvieratka) a pomoc pri výcviku zvieratka.

Vek: 10 rokov a viac
Deti môžu aktívne preberať všetky aspekty starostlivosti o domáce zvieratá, ak nemáte veľmi veľké plemeno psa.

Domáce zvieratá sú skvelým spôsobom ako naučiť zodpovednosti, ale môžu vzniknúť aj problémy. Ak deti neustále zabúdajú na kŕmenie, venčenie alebo očistenie klietky, mali by ste im mierne pripomenúť, že zvieratá potrebujú jedlo, vodu, cvičenie a dobrú hygienu rovnako ako ľudia. Môžu sa však cítiť vinne a frustrovane a príliš veľa kritiky môže spôsobiť pocity neúspechu voči sebe alebo hnev voči nevinnému maznáčikovi. Namiesto toho zistite, prečo sa práce nerobia a nájdite spôsob, ako obnoviť záujem vašich detí o ich zvieratko. Mať rodinného miláčika má obrovský prínos pre deti na nájdenie rovnováhy medzi zodpovednosťou a radosťou.

Zdroj: parenting.com | Foto: pixabay.com