Ak vás niekto požiada o to, aby ste boli jeho dieťaťu krstným rodičom, mali by ste to brať, akoby ste sa tešili na svoje vlastné. Totižto táto krásna úloha je záväzkom, pri ktorom nie ste menej ako biologickí rodičia. Čo obnáša a ako sa na ňu pripraviť?

 

Určite ste sa s touto formou „rodičovstva“ stretli, no len málokto tuší, čo je povinnosťou krstného rodiča, ako aj to, že by sa mali spolupodieľať na jeho výchove.

Duchovní rodičia

Krstní rodičia sú v prvom rade duchovnými rodičmi, pričom táto tradícia vyplýva z kresťanského krstu a práve pri tom sľubujete, že dieťaťu budete rovnocenným pomocníkom ako jeho vlastní rodičia. Od pradávna úlohou krstných rodičov bolo hlavne to, aby v prípade straty biologických rodičov, zastúpili ich miesto a vychovávali svoje krstniatko ako svoje vlastné so všetkým, čo s tým súvisí.

Ak dieťa dosiahne potrebný vek, mali by ste ho motivovať v tom, aby navštevovalo kostol a pristupovalo k sviatostiam, ktoré krestaňov vedú k spáse. Nemenej dôležitým je aj to, že mu máte byť vzorom v tom, aby mohlo slušne žiť.

Kresťanské sviatosti

Na to, aby ste sa mohli stať krstným rodičom, potrebujete splniť požiadavky, ktoré nariaďuje Cirkev. Zo sviatostí by ste mali mať za sebou krst, prvé sväté prijímanie a birmovku alebo konfirmáciu.

Tieto informácie získate na cirkevnej matrike, kde rodičia nadiktujú vaše osobné údaje a matrika sa o všetko potrebné postará.

Farári zvyčajne kladú dôraz na to, aby krstní rodičia žili v požehnanom zväzku alebo mali osobné problémy vyriešené v súlade s kresťanskými nariadeniami, aby mohli byť malému človiečiku pozitívnym vzorom aj pre jeho budúci duchovný život.

Krstní rodičia sú ako tí biologickí

Kresťanská náuka a spoveď

Pred samotným krstom je potrebné absolvovať náuku na príslušnej fare, kde vám kňaz porozpráva ako správne dieťa viesť životom a rovnako vám aj poradí, ako sa spolupodieľať na jeho výchove. Taktiež si môže niekoľkými otázkami overiť váš duchovný život, aby mohol lepšie nahliadnuť k jadru veci. Rozhodne sa netreba báť, tieto diskusie sú v konečnom dôsledku veľmi obohacujúce a z takejto na prvý pohľad vážnej náuky sa stane príjemné posedenie.

Okrem toho by ste ku krstnu dieťaťa mali ísť s čistou dušou, teda prejsť svätou spoveďou. Práve ona je podmienkou, aby ste počas krstu mohli pristúpiť k prijímaniu.

Darčeky

Toto pravidlo už neplatí tak ako kedysi. Bolo zvykom, že krstní rodičia pri dievčati kupovali náušnice a pri chlapcovi retiazku. Dnes to funguje na vzájomnej dohode medzi rodičmi a krstnými rodičmi, pričom sa vyberie symbolický dar, ktorý bude najčastejšie slúžiť k starostlivosti o dieťa (napr. kozmetika, rôzne oblečenie, hračky, postieľky a pod.). Taktiež populárnym je založenie finančných produktov, na ktoré sa prispieva čiastkou, ktorú si určí krstný rodič.

Výchova

Už sme spomínali, že krstní rodičia by sa mali taktiež podieľať na výchove dieťaťa. Výhodou je aj to, že nemusia byť tak prísni a priateľskou formou mu budú vysvetľovať to, čo rodičia im krkolomne vtláčajú do hláv. Cieľom je, aby sa z dieťaťa stal slušný človek, a aby sa uňho rozvíjalo to, čo dostal do vienka (talent, vzdelanie, pozitívne vlastnosti).

Zdroj: najmama.sk l Foto: pixabay.com