Ak máte doma stredoškoláka alebo deviataka a stále ste netušili, akým spôsobom a či vôbec prebehnú skúšky na stredné školy a maturity, už je známa odpoveď. Úrad verejného zdravotníctva vydal nariadenie, podľa ktorého je zrejmé, že sa napokon konať budú, avšak za prísneho dodržania určitých podmienok.

Z dokumentu Úradu verejného zdravotníctva vyplýva, že prijímacie skúšky, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách, maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky v dennej a externej forme štúdia sa konať budú.

Musia byť však dodržané tieto podmienky:

Skúšky prebehnú v najväčšej miestnosti v budove.

Pracovné miesta skúšajúcich pedagógov musia byť vo vzdialenosti minimálne 2 metre.

Každý skúšajúci musí mať ochranné rúško.

Každý musí používať svoje písacie potreby.

Maturantov budú pozývať do miestnosti iba po jednom a na prijímacích skúškach budú v skupinách dvaja študenti, počas písomných testov musia byť vo vzdialenosti minimálne dvoch metrov.

Pred začiatkom skúšky je potrebné odmerať teplotu skúšajúcim a aj študentom, na dostupných miestach musia byť k dispozícii dezinfekčné prostriedky a povinnosťou bude pravidelne dezinfikovať pracovné stoly a kľučky. Pitie nápojov a konzumácia jedla bude zakázaná. Gratulácia k zvládnutiu skúšok musí prebehnúť bez tradičného podania rúk.

Zdroj: cas.sk | Foto: pexels.com