Ako asi odpoviete, keď sa vás niekto spýta, ktoré zo svojich detí máte radšej? Pravdepodobne sa ani nezamýšľate nad touto hlúpou otázkou. Všetky svoje deti milujete rovnako, ako každá normálna mama! Americká štúdia ale ukazuje opak…

Výskumný tím z Kalifornskej univerzity dospel k prekvapivým, až neuveriteľným záverom. Tvrdia, že 70 percent matiek a až 74 percent otcov robí rozdiely medzi svojimi potomkami, pričom oveľa častejšie je uprednostňovaný starší súrodenec.

V prieskume bolo oslovených celkovo 768 rodín. Každá sa skladala z obidvoch rodičov a dvoch detí, pričom rozdiel medzi súrodencami nebol väčší ako 4 roky. Rodičia samozrejme tvrdili, že rozdiely v žiadnom prípade nerobia, ale prieskum sa zaujímal najmä o názory detí. Pýtali sa ich, či s nimi rodičia zaobchádzajú inak ako s ich súrodencom, pričom sa zamerali najmä na vplyv tohto nerovnakého zaobchádzania na ich sebavedomie.

Ukázalo sa, že mladšie deti majú v dôsledku uprednostňovania ich staršieho súrodenca tendenciu k nižšiemu sebavedomiu.

Podľa vedúcej štúdie Katherine Conger je tento výsledok veľkým prekvapením. Predpokladali totiž, že starší súrodenec bude cítiť nespravodlivosť zo strany rodičov. Pôvodná hypotéza predpokladala, že na prvorodeného sú kladené väčšie nároky na samostatnosť, lebo mamu teraz potrebuje ten mladší. Výskum ale ukázal opak.

No nech si táto podivná štúdia hovorí, čo chce, aj tak každá milujeme všetky svoje deti rovnako 🙂

Zdroj: muettermagazin.com | Foto: pixabay.com/sk