Rodinná oslava, stretnutie s priateľmi, po dobre vykonanej práci alebo len tak… to sú niektoré z dôvodov, kedy sa do centra pozornosti dostáva ona. V celej svojej žiarivej kráse, miesto má vždy v strede stola obklopená svojimi nerozlučnými priateľmi. Priťahuje pohľady, je dobrá spoločníčka. Je žiadaná… . Fľaša alkoholu.

Užívanie alkoholu je celosvetová záležitosť, ktorá neobchádza ani Slovensko. Práve naopak. Škody v dôsledku užívania alkoholu predstavujú v spoločnosti veľký problém. S alkoholom a alkoholikmi sa stretávame na každom kroku. Slovensku patrí podľa posledných prieskumov popredné miesto v užívaní alkoholu v Európskej únii.

Alkoholizmus a jeho následky

O negatívnych dôsledkoch alkoholu na zdravie a hlavne na funkciu vnútorných orgánov, nevieme zďaleka všetko. Mimo vyhranené stavy spojené s nadmerným chronickým užívaním alkoholu denne vo veľkých dávkach, ktoré vedú k poškodeniu ciev a srdca, existuje rada ďalších stavov, o ktorých nemôžeme jednoznačne povedať, že alkohol im neprospieva.

Najčastejšie telesné ochorenia z alkoholu

– poruchy trávenia, gastritída, vredová choroba

– akútna a chronická pankreatitída

– choroby pečene až po cirhózu

– zhubné nádory

– rakovina pečene a pankreasu

– organické poškodenia mozgu, epilepsia

– znížená plodnosť

– vysoký krvný tlak , arteroskleróza

Najčastejšie duševné poruchy a ochorenia z alkoholu

– poruchy nálad, depresia

– úzkosť, sebaľútosť

– dráždivosť, agresia

– nedostatok sebaúcty

– poruchy osobnosti, demencia, psychózy

Dopad alkoholovej závislosti na dieťa

Závislosť na alkohole predstavuje značnú záťaž pre celý rodinný systém. Človek závislý na alkohole devastuje svoju rodinu materiálne, sociálne a psychicky. Stres, ktorý predstavuje prítomnosť alkoholika v rodine, vedie k rôznym variantam riešenia:

–       rozpad rodiny, závislý človek ostáva sám

–       vplyvom sociálneho učenia a v dôsledku potreby úniku od neutešenej reality, začínajú piť aj ostatní členovia rodiny

Výchovná funkcia rodiny trpí alkoholizmom niektorého z partnerov veľmi výrazne, týka sa to hlavne detí. Deti z alkoholických rodín sú častejšie pacientami detských psychiatrií a pedagogicko-psychologických služieb. Vykazujú viacej neurotických znakov, sú menej pripravené pre pracovné zaradenie. Dieťa, ktoré žije v takomto prostredí, spočiatku nechápe, čo sa robí, dostáva sa do záťažových situácií a je značne neurotizované. Rodina je ako celok citlivá a vnímavá na každý negatívny vplyv aj akýkoľvek sa vyskytujúci problém. Pravdepodobnosť, že alkoholizmus prenikajúci do rodiny prejde z jednej generácie na druhú, je veľmi vysoká. Približne 30 % mužov závislých na alkohole má otca alkoholika, u žien je toto percento vyššie.

Prvý dúšok …

Počas prieskumov na základných školách, bolo zistené, že prvé skúsenosti detí s alkoholom boli v rodinách. Deti sa s alkoholom stretávajú už od útleho veku. Ako sme už spomínali v úvode, alkohol má svoje miesto pri rôznych stretnutiach a oslavách v rodine. Dokonca sa rodičia nehanbia popíjať každodenne na detských ihriskách v spoločnosti svojich a cudzích detí. „Veď čo, ja si dám pivo a pol deci a decko je aspoň na vzduchu… .“ Dieťa vníma, pozoruje a povie si: „No a čo, veď to aj môj otec pije.“ Môj otec, môj vzor…

Možno by bolo dobré, keby sme sa trochu zamysleli. Najjednoduchšie by bolo, keby zostal človek abstinentom už od detstva a vydržal by tak po celý život. Celá naša spoločnosť by si mala závažnosť konzumácie alkoholu včas uvedomiť a predísť tak neželaným následkom v podobe rozvrátených rodín a boľavých detských duší, na ktorých sa značne podpisuje alkoholizmus rodičov a neskôr aj ich vlastná závislosť… .

Foto: pixabay.com, depositfoto.sk