chlapec s počítačom

V slovníku slovenského jazyka sa čoraz častejšie skloňuje slovo se*ting. Čo je to a ako dokážeme, aby sa obeťou nestalo aj naše dieťa?

V 21. storočí sa neustále stretávame s nebezpečenstvami internetovej komunikácie. To postihuje najmä deti, ktoré si nástrahy internetu neuvedomujú. Je najmä na nás, rodičoch, aby sme nad našimi deťmi držali ochrannú ruku.

Digitálni domorodci

Hovorí sa, že internet je dobrý sluha ale zlý pán. Má svoje klady aj zápory. Vďaka nemu získavame nové informácie, skúsenosti, získavame nové komunikačné prostriedky. Ale čo naše deti? Dokážu sa ubrániť kyberšikane, agresívnym deviantom, závislosti a se*tingu?

Čo je to?

Se*ting je novodobý druh komunikácie, ktorý je rozšírený najmä medzi mladými ľuďmi. Tento pojem je zložený z dvoch slov- *EX a TEXTING. Označuje zdieľanie alebo zasielanie odhalených fotografií, videí a správ s erotickým podtónom prostredníctvom moderných komunikačných technológií.

Dospievajúca mládež objavuje intímne vzťahy, experimentuje. Neuvedomujú si, že sa v dôsledku se*tingu vystavujú vysokému riziku vydierania, verejného posmechu a zneužívania. Správa Internet Watch Foundation hovorí, že až 88% citlivých obrázkov sa zverejní na inom než pôvodnom zdroji.

Kybergroomer

Človek, ktorý manipuluje deťmi (kybergroomer), využíva dôverčivosť a neskúsenosť detí, aby získal ich intímne videá alebo fotografie. Aby dosiahol svoj cieľ, neváha využiť vydieranie alebo vyhrážky! Takáto riziková komunikácia môže prebiehať prostredníctvom sociálnych sietí, e-mailov alebo chatu. Skúsený útočník sa dokáže perfektne vcítiť do duše dieťaťa, dokáže sa vyjadrovať jeho jazykom, pozdvihnúť mu sebavedomie, potešiť a uspokojiť ho.

Vydieranie

Vydieranie obvykle postupuje rovnakým spôsobom. Útočník si vytipuje obeť na verejnom chate alebo zoznamke. Pohybuje sa najmä v skupinách, kde sa pohybujú deti požadovaného veku. Neskôr sa snaží vybudovať si dôveru. Môže dieťa nútiť, aby vzájomný vzťah utajovalo, postupne ladí komunikáciu do erotickej roviny.

Ako sa problému vyhnúť?

Najúčinnejšou prevenciou je osveta. Vhodné je včas poučiť dieťa o nebezpečenstve manipulátorov a kybergroomerov. Cudzí človek sa môže dokonca vydávať za priateľa daného dieťaťa. Ak si dieťa v predškolskom veku vypestuje prirodzenú nedôveru k neznámym ľuďom v online sfére, neskôr bude viac premýšľať o tom, s kým a akým spôsobom komunikuje.

Týka sa aj vášho dieťaťa?

Dieťa, ktoré je v ohrození, môže prejavovať tieto príznaky:

1.Trpí úzkostnými stavmi

2.Trpí poruchami spánku

3. Dieťa prejavuje známky vyčerpania

4. Prehnane reaguje v bežných situáciach

5. Odmieta komunikovať s okolím

6. Bráni rodičom v prístupe k jeho konverzáciám a počítaču

Vedeli ste, že…?

  • Deti vo veku 9-16 rokov trávia online približne 88 minút denne.
  • 49% detí používa internet v posteli
  • 86% detí sleduje na internete videá
  • 40% detí hľadá na internete nových kamarátov
  • Iba 56% detí vie, ako si nastaviť súkromie na sociálnych sieťach

 

Zdroj: ECKERTOVÁ, L., DOČEKAL, D. Bezpečnost dětí na internetu, Rádce zodpovědného rodiče | Foto: depositphotos.com