Prvého júna vstúpil v Nemecku do platnosti zákon, ktorý všetkým materským školám v krajine nariaďuje kontroverznú ohlasovaciu povinnosť. Ak rodičia neposkytnú dôkaz o očkovaní svojej ratolesti, vedenie materskej školy je povinné ich „udať“ nadriadeným orgánom. 

Ide najmä o očkovanie na osýpky. Podľa agentúry Reuters, rodičia, ktorí očkovanie odmietnu, prípadne nepreukážu vakcinačný zásah u svojho dieťaťa, riskujú poriadne mastnú pokutu: 2500 eur na každé dieťa. Zákon, ktorý to umožňuje, schválilo nemecké Ministerstvo zdravotníctva ako reakciu na odporúčanie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

„Nikto nemôže byť ľahostajný k tomu, že v dnešnej dobe deti stále zomierajú na osýpky. Preto sprísňujeme predpisy v očkovaní,“ uviedol nemecký minister zdravotníctva.

Taliansko už sprísnilo zdravotnícke predpisy po tom, ako úradníci vydali správu o rapídnom poklese očkovania v krajine. Počet nakazených na osýpky dosiahol číslo 2000, čo je desaťnásobne viac ako v roku 2015.

Nedostatok dôvery – globálny problém

Nedostatok dôvery v očkovanie je aj podľa Svetovej zdravotníckej organizácie globálny problém. Strach je podľa nich spôsobený prípadmi, kedy negatívne účinky očkovania spôsobili mnohým dovtedy zdravým deťom vážne zdravotné problémy, či dokonca trvalú imobilitu. Nepáči sa im ani odmietavý postoj mnohých pediatrov k problematike očkovania, pričom sami lekári vraj rodičov nedostatočne o probléme informujú.

Podľa správy ECDC sa počet výskytu osýpok v desiatich európskych krajinách za prvé dva mesiace roku 2017 zdvojnásobil. Aj podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie ročne zomrie na následky osýpok približne jedna miliarda ľudí, pričom číslo sa nevzťahuje iba na krajiny tretieho sveta, ale i na rozvojové krajiny. Potreba aktivizácie rodičov v téme očkovania je preto v záujme mnohých – tak úradov, ako aj lekárov.

Tak toto je už silná káva…

Keďže zákon platí iba pár dní, silné reakcie zo strany rodičov sa ešte len očakávajú. Verejné diskusie budú určite veľmi silné a intenzívne. Zákon totiž obsahuje paragraf, podľa ktorého bude nemecké dieťatko zaočkované i napriek nesúhlasu rodičov. Vraj je to v záujme dieťaťa.

Zdroj: www.reuters.com, www.ecdc.eu | Foto: www.pixnio.com, www.pexels.com, www.facebook.com