Byť doma s dieťatkom neznamená iba prežívanie krásnych chvíľ, ani teraz byrokracia nepustí! Pripravili sme pre vás manuál, s ktorým sa zorientujete čo a kde vybaviť, keď prechádzate z materskej dovolenky na rodičovskú.

 

Materská dovolenka

Materská dovolenka plynie od času, keď ešte pred pôrodom na ňu žena nastúpi a trvá pár mesiacov od narodenia dieťatka. Rozdeľuje sa do štyroch podskupín:

a) štandardná materská dovolenka – trvá 34 týždňov od dňa, kedy na ňu nastúpite až do času po narodení, kedy tieto týždne prejdú. Čiže ak ste nastúpili na materskú 6 týždňov pred pôrodom, trvá po narodení ešte 28 týždňov. Rovnako to platí aj keď sa dieťatko narodí skôr, takže žiadna mamička nebude ukrátená o peniaze.

b) slobodné mamičky – tým trvá materská dovolenka o tri týždne viac, čiže na rodičovskú prechádzajú až po 37. týždňoch.

c) matky dvojčiat, trojčiat atď. – vtedy sa predĺžuje na 43 týždňov.

d) matky osvojených detí  – týmto mamičkám sa materská vypočítava na 22 týždňov od dňa, keď si dieťa osvojili a pri viac deťoch to je na 31 týždňov

ako vybaviť rodičovskú dovolenku

Dovolenka po uplynutí materskej dovolenky

Ak ste boli pred nástupom na materskú dovolenku v trvalom pracovnom pomere, zámestnávateľ je povinný vám prispôsobiť prislúchajúce dni voľna, čiže po uplynutí materskej dovolenky máte nárok na ďalšiu dovolenku.

Nezabúdajte, že ak vám tieto dni nepresunie do budúcich rokov, je zamestnávateľ povinný vám túto dovolenku preplatiť!!!

Z materskej dovolenky na rodičovskú

Ak vám skončí materská dovolenka, môžete sa rozhodnúť, či nastúpite do zamestnania alebo ostanete na rodičovskej dovolenke. Tá trvá do tretieho roku dieťaťa a rovnako platí aj pre rodičov osvojených detí. Musíte, ale počítať s tým, že dostanete už menej peňazí.

Prechod na rodičovskú dovolenku si vyžadujete tieto úradné úkony:

a) tlačivá – budete potrebovať zaniesť tlačivá do Sociálnej poisťovne aj na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: Žiadosť o rodičovský príspevok a Potvrdenie o nároku na materské, ktoré sa predkladá na účely poskytovania rodičovského príspevku. Tieto tlačivá vám potvrdia v Sociálnej poisťovni, a tak ich zanesiete na Úrad práce, soc. vecí a rodiny. Budute si musieť pripraviť aj kópiu rodného listu dieťaťa, ako aj váš občiansky preukaz.

b) oboznámenie zamestnávateľa – pred ukončením materskej dovolenky musíte oboznámiť zamestnávateľa s tým, či sa vraciate do práce alebo ostávate na rodičovskej dovolenke, pričom je na vás či to bude ústnou alebo písomnou formou.

c) dôchodkové poistenie – tak ako počas materskej dovolenky, tak aj na rodičovskej máte nárok na dôchodkové poistenie. Vybavuje sa rovnako ako pri nástupe na materskú dovolenku, čiže musíte doložiť tlačivo Registračný list FO a Čestné prehlásenie o starostlivosti o dieťa. Musíte to ale stihnúť do 15 dní od nástupu na rodičovskú!

ako vybaviť rodičovskú dovolenku

Zníženie dane

Na daňovú úľavu má nárok váš partner, ktorý priloží príslušné tlačivá k daňovému priznaniu. Ide o tie, ktoré sa predkladajú aj do zdravotnej poisťovne, čiže Potvrdenie o ukončení materskej dovolenky a Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku.

Na rodičovskej dovolenke môžete ostať aj po uplynutí tretieho roku dieťaťa a od toho, či bude platená alebo neplatená, závisia okolnosti, kvôli ktorým ste sa tak rozhodli. Ak ide o vaše dobrovoľné rozhodnutie, budete doma s vaším drobcom zadarmo a ak má dieťa isté závažné zdravotné problémy, po predložení tlačív, ktoré o ochorení vypovedajú, vám bude príslušná suma naďalej vyplatená.

Zdroj: najmama.sk l Foto: pixabay.com