Lebo vzdelanie má zmysel!  Lebo je to cesta! Lebo škola dáva budúcnosť!

Projekt Prečo škola? je zameraný pre žiakov na druhom stupni základnej školy. Práve uvedení žiaci sú tí, ktorí pokladajú školu za niečo “otravné” a častokrát to dávajú najavo aj svojím správaním. Ale nemusí to tak byť…

Cieľom je motivovať žiakov na druhom stupni, aby získali správny postoj k škole, aby pochopili, že škola má veľký význam. Ako uviedla autorka projektu Prečo škola? Veronika Klindová, žiaci by mali začať uvažovať nad tým, čo im môže táto inštituácia dať do života.

Každé dieťa, teda aj žiak, má svojho idola, či už ide o známeho herca moderátora alebo hudobníka.  Každý z nich má svojské vyjadrovanie, názory alebo štýl obliekania, ktorému sa žiak chce podobať. Práve idoly môžu inšipirovať, ovplyvňovať a možno aj presviedčať o tom, že školá má zmysel! Z tohto nápadu vznikol nezvyčajný, no jedinečný projekt PRečo škola?,  za ktorým stojí skupina mladých učiteľov.

Prečo škola? sa dostáva prostredníctvom online portálu medzi žiakov. Postupne budú pribúdať videá, na ktorých sa objavia práve idoly žiakov, aby im bez zbytočného moralizovania ozrejmili potrebu základného vzdelania. Okrem spomínaných osobností sa budú postupne prihovárať aj športovci, vedci a celkovo ľudia s významným postavením v spoločenskom živote. Neskôr budú môcť žiaci aj sami pridávať svoje inšpiratívne príbehy.

Tento projekt nebude fungovať len vo virtuálnom prostredí, ale aj prostredníctvom stretnutia, tzv. Motivačného campu, ktorý sa uskutoční rok po spustení online portálu. Deťom sa bude pomáhať a podporovať ich pomocou  motivačných príbehov, návodov a rád, ktoré im zvýšia chuť pracovať na sebe.

Projekt je možné podporiť na stránke www.startlab.sk