autistické dieťa

Pojem autizmus sa v tejto dobe skloňuje omnoho častejšie ako tomu bolo kedysi. Dôvodom ale môže byť len to, že v minulosti ešte nevedeli tak dobre túto diagnózu stanoviť. Kto je to autista a a ako autizmus vzniká? Skúsime sa na túto problematiku pozrieť za pomoci psychologičky Jiřiny Prekopovej a jej knihy Malý tyran.

[sociallocker]Podľa tejto českej psychologičky je predpokladom vzniku autizmu vrodená dispozícia dieťaťa. A z akých vlôh pozostáva takáto dispozícia? Je to predovšetkým extrémna introverzia, citlivosť na všetky vnemy, ktoré môžu vyvolať úzkosť a tiež uprednostňovanie schematického a analytického myslenia.

Ak je dieťaťu po narodení odopretá vzťahová väzba

Pokiaľ je dieťa s týmito vlohami po narodení odkázané len na seba a je mu odopretá vzťahová väzba, zároveň je zahltené množstvom vnemov, ktoré nedokáže spracovať, využíva svoje zmysly a motoriku na to, aby sa upokojilo. Aby nadobudlo stratenú istotu, hľadá vnemy, ktoré mu dodajú istotu. Môže ísť o započúvanie sa do vlastného tepu, či sledovanie osvetlenia inkubátora. Tieto vnemy sú pre dieťa zdrojom náhradného uspokojenia a tie uprednostňuje. Ostatné odmieta a proces adaptácie je zablokovaný.

Náhradou vzťahovej väzby sú stereotypné činnosti

Toto dieťa, od narodenia zvyknuté na neživé predmety, ktoré mu dodávajú istotu, už nehľadá uspokojenie vo vzťahovej väzbe s matkou. Náhradou sa mu stávajú určité stereotypné činnosti. Dieťa sa utiahne a všetko nepredvídateľné sa pre neho stáva hrozbou. Každá neočakávaná zmena vyvolá u dieťaťa panický strach. Očný kontakt a imitácia sa strácajú, autista nedosiahne schopnosť radostnej komunikácie, zdieľania pocitov či schopnosť spolupracovať.

Aj takéto deti si však zaslúžia lásku svojich rodičov a láskyplná výchova rodičov spraví veľa a uľahčí týmto deťom život. Milujúci rodičia sa musia obrniť trpezlivosťou a pripraviť sa na to, že život s autistickým dieťaťom bude síce ťažší, ale o to radostnejší bude každý jeden jeho pokrok. 🙂

foto: pixabay.com [/sociallocker]