Stredoškoláci a ich rodičia určite netrpezlivo čakali na pokyny ministra školstva, akou formou a či vôbec sa tento rok uskutočnia ústne maturity. Keďže v roku 2020 sa v polovici marca pre nový koronavírus zatvorili školy, bolo potrebné premyslieť, ako sa v tejto kritickej situácii vyriešia ústne maturity. Branislav Gröhling vydal stanovisko, ktorým určite mnohých maturantov potešil.

Školský rok pre študentov posledných ročníkov stredných škôl končí 7-meho mája. Ústna maturita sa neuskutoční. Maturitné známky sa vypočítajú na základe priemeru predošlých známok zo všetkých rokov štúdia a za posledné dva roky aj polročného vysvedčenia daného predmetu. Informoval o tom minister školstva na tlačovej konferencii, pričom uviedol, že známky sa budú zaokrúhľovať smerom nahor. Študenti sa výsledné maturitné známky dozvedia do 12. mája. Tí, ktorí budú so svojou známkou spokojní, v tom momente zmaturovali. Nespokojní môžu podať žiadosť o preskúšanie. Musia to stihnúť do 15-teho mája.

Pozrite si kompletný priebeh maturity

Ako sa vypočíta známka

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Foto: pexels.com