Riaditeľ školy v Singapure napísal pravdivý a silný odkaz pre rodičov, ktorý sa rýchlo šíril po celom svete. Jeho názor zmenil myslenie mnohých pedagógov a určite zmení aj to vaše.

 

Nie každé dieťa nosí domov zo školy dobré známky. To však neznamená, že je menejcenné, neschopné alebo dokonca hlúpe. Dobré známky nie sú zárukou šťastného života. Preto by rodičia nemali byť kvôli tomu takí prísni na svoje deti a očakávať vždy samé jednotky z každého predmetu. Každé dieťa je výnimočné a šikovné a treba ho podporovať v tom, čo ho baví. Slová riaditeľa by si mali zobrať k srdcu všetci rodičia.

List rodičom

„Milí rodičia, vašim deťom čoskoro začnú skúšky. Viem, že budete silno znepokojení tým, či vaše deti na skúškach uspejú.

Prosím, majte na pamäti toto!

Medzi žiakmi, ktorí budú v tejto dobe robiť skúšky, bude umelec, pre ktorého raz v živote nebude dokonalé ovládanie matematiky nutnosťou. Bude medzi nimi aj podnikateľ, pre ktorého v zamestnaní nebude mať dejepis alebo anglická literatúra prvoradý význam. Skúšky bude robiť aj budúci hudobník, ktorý nebude potrebovať chémiu. Alebo športovec, pre ktorého bude telesná výchova a pohybová stránka dôležitejšia ako fyzika…

Bude veľmi dobré, ak vaše deti absolvujú skúšky s dobrými výsledkami. Ale ak sa to nepodarí, nesprávajte sa tak, aby ste ich zbavili sebadôvery!

Povedzte im, že je to normálne, že je to iba skúška a že sa im môžu v živote podariť veci, ktoré budú znamenať oveľa viac. Tiež by bolo na mieste ubezpečiť ich, že ich budete mať radi vždy, bez ohľadu nato, aké výsledky na skúškach dosiahnu.

Buďte takí láskaví a urobte TO! A potom len pozorujte, ako budú vaše deti dobývať svet! Jedna nevydarená skúška alebo horšia známka im nezoberie ich sny, ani ich nadanie.

A tiež vás prosím, doktorov a inžinierov nepovažujte za najšťastnejších ľudí na zemeguli.

Všetko najlepšie vám praje riaditeľ školy.“

Zdroj: thebreeze.co.nz | Foto: pixabay.com