Muži sa zvyknú pri poháriku svojim kamarátom posťažovať, aký „hrozný“ majú život po boku svojej polovičky a že sa niekedy cítia pod papučou. Veľakrát ale svoje náreky preháňajú a nadnášajú a v skutočnosti sa vôbec tak zle nemajú. Medzi mužmi niekedy platí, že čím viac sa sťažovať na manželku, tým lepšie.

 

Zbystriť pozornosť by ste mali asi vtedy, ak si vašu prílišnú dominanciu začne všímať aj okolie. Skúste sa zamyslieť, či naozaj nad manželom nevládnete a či sa náhodou nezačal správať podľa tohto najnovšieho desatora, ktoré sa šíri internetom. 🙂

10 prikázaní pre mužov pod papučou:

1. Ja som žena tvoja, nebudeš mať žiadnu inú, ktorej by si sa klaňal

2. Nevezmeš meno moje nadarmo

3. Spomeň si na dni, keď som mala krámy

4. Cti mňa i svokru svoju

5. Nenaserieš

6. Nepodvedieš

7. Nenamietaš

8. Nepreriekneš krivé svedectvo o kamarátke a matke mojej

9. Nepožiadaš manželku kolegu svojho

10. Nepožiadaš majetku môjho a ani ničoho, čo moje je

Zdroj: europa2.sk