Profesor Sydney Engelbert vyvolal senzáciu na internete po tom, čo sa jeho prednáškovou sálou rozoznel plač dieťaťa. Profesor zareagoval na túto situáciu vskutku netradične a príklad by si mali od neho brať viacerí vyučujúci.

Situácia sa odohrala na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, keď jedna zo študentiek nedokázala nájsť pre svoje dieťa opatrovanie, a tak ho vzala so sebou na prednášku. V momente, keď sa rozplakalo a nedokázala ho utíšiť, snažila sa prednáškovú miestnosť opustiť. Vtedy zakročil profesor Engelbert a v odchode jej zabránil. S jej dovolením vzal dieťa na ruky a ďalej nerušene pokračoval v prednáške. Dieťatko sa rýchlo upokojilo a vďaka študentom, ktorí ho takto vyfotografovali, si získal uznanie po celom svete.

bábätko na vysokoškolskej prednáške

Sydney je sám starým otcom piatich vnúčat a vo svojom správaní nevidí nič výnimočné. Situáciu opísal slovami: „Je to moja profesia. Každý má právo na vzdelanie a nemalo by sa mu v tom brániť z akéhokoľvek dôvodu. Vzdelanie nespočíva v nekonečnom opakovaní nudných faktov, ale naopak, má odrážať dobré ľudské vlastnosti a slušné správanie.“

Zdroj/Foto: www.trendweb.sk