Otázka veku matky pri pôrode je stále aktuálna. Existuje množstvo teórií, kedy je najlepšie porodiť svoje prvé dieťa. Jedni tvrdia, že je to okolo dvadsiatky, kedy je organizmus mladý a žena má veľa síl, iní sa prikláňajú k veku okolo tridsiatky, kedy je mamička už zabezpečená a môže dieťaťu poskytnúť lepšie podmienky.

Každé tehotenstvo nad 35 rokov sa už považuje za rizikové, ale ako ukazuje nasledovná štúdia, vyšší vek mamičky je pre dieťatko prínosom.

Riziká

Nepopierame, že s pribúdajúcim vekom sa zvyšujú riziká pre matku aj dieťa. Napríklad riziko potratu je u 35-ročnej budúcej mamičky od 23 do 45 %, vo veku 42 rokov sa zvyšuje na 50%. Okrem toho sa zvyšuje aj riziko Downovho syndrómu a autizmu. Mamičky sú zase viac ohrozené cukrovkou a hypertenziou.

Podľa uvedeného je jasné, že väčšina odbornej aj laickej verejnosti uprednostňuje mladé mamičky, avšak sú aj takí vedci, ktorí sa na problém pozerajú z iného uhla.

Výhody

Podľa Mikko Myrskylä, riaditeľa Inštitútu Maxa Plancka pre demografický výskum v Rostocku, majú deti starších matiek lepšiu kondíciu, sú vzdelanejšie a v živote úspešnejšie. Oproti svojim starším súrodencom bývajú väčšie.

Staršie matky majú často lepšie vzdelanie, vďaka ktorému mávajú vyšší príjem, žijú zdravšie a lepšie sa stravujú. Môžu si dovoliť lepšie financovať svoje deti, či už v oblasti výživy alebo vzdelania. Mikko Myrskylä dokonca tvrdí, že výhody z neskoršieho materstva prevažujú nad rizikovými faktormi.

Ak vychádzame z predpokladu, že deti starších matiek sú inteligentnejšie, potom musíme brať do úvahy aj spojitosť medzi IQ a dĺžkou života. Inteligentní a múdri ľudia žijú dlhšie. Je to tým, že sa viac zaujímajú o svoj zdravotný stav, žijú zdravšie, stravujú sa kvalitnejšie. A teda deti starších matiek majú predpoklad na dlhší život.

Do štúdie zapojili skutočne veľa ľudí

Spomínaná štúdia prebiehala vo Švédsku a zapojilo sa do nej 1,5 milióna Švédov, ktorí sa narodili v rokoch 1960 – 1991. Zvlášť veľkú pozornosť venovali súrodencom a veku ich matky pri ich narodení. Ľudia poskytli informácie o svojom zdravotnom stave, vzdelaní, práci, sociálnej a ekonomickej úrovni.

No čo poviete, sú podobné štúdie pre vás relevantné? Alebo máte celkom iný názor ako páni zo Švédska?

Zdroj: bunte.de | Foto: pixabay.com