Tehotenstvo je asi ten najkrajší stav, ktorý môže žena zažiť, no určite nám dáte za pravdu, že nie je jednoduchý a dokáže poriadne potrápiť. Ale asi ste si všimli, že vtedy nikdy nie ste samy, je v tom celé rodinné, príbuzenské a priateľské osadenstvo. A tie dennodenné rady dokážu vyčariť váš ironický úsmev alebo vám, naopak, riadne znepríjemniť deň. 

Aj v dnešnej dobe sa stretneme s príkazmi a zákazmi, ktoré nemajú reálny základ v medicíne ani psychológii. No my aspoň máme na výber, máme k dispozícii aj priateľa – internet, ktorý všetko vie, na všetko má odpoveď a o ktorého sa môžeme oprieť pri každom podozrení na „nebezpečenstvo“, ako je napríklad strach z toho, čo sa stane, ak počas tehotenstva zjeme čerešňovú kôstku. Bohužiaľ, naše prastaré mamky takú možnosť nemali a v požehnanom stave sa museli moriť s oveľa horšími radami a rituálmi, ktorými naši predkovia žili a pevne im verili.

Myslíte si, že ste na tom s vaším okolím zle? Poďte sa s nimi porovnať.

Všetko pre narodenie syna

V prostredí nemajetných, chudobných rodín spočívala celá starostlivosť o rodinu, domácnosť a všetko čo s tým súviselo, na žene aj keď bola gravidná. No i tak, hoci ženy boli hnacím motorom vždy a za každých okolností, väčšiu radosť mali rodiny z narodenia syna ako z dcéry. A preto sa už počas svadobného dňa vykonávali obradné úkony, ktoré mali ovplyvniť budúce pohlavie dieťatka.

Všeobecne sa verilo, že aby sa narodil syn, tak žena mala jesť zemiaky, šošovicu, sušené slivky, čerešne alebo marhule, červené mäso a slané jedlá. Minulosť bola plná tradícii a povier, pri ktorých sa verilo, že ak pár správne dodržuje niektoré zásady pri manželských povinnostiach, tak sa narodí chlapec. Napríklad:

 • hlava ženy mala smerovať na sever
 • milovať sa malo v noci a pri raste mesiaca
 • ženy mali spať naľavo od muža
 • najideálnejšia poloha zozadu alebo v stoji
 • muž mal chodiť oblečený vo voľnom spodnom prádle

Iba samé príkazy a zákazy

Samotné tehotenstvo ženy sprevádzali zvyky a obrady, ktoré mali zabezpečiť tehotnej žene ľahký pôrod, teda, ak ich skutočne dodržiavala. Keďže tehotná žena bola vystavená rôznym škodlivým vplyvom a nebezpečenstvám, mala sa proti nim chrániť všemožným spôsobom. Preto vznikali všetky tie obmedzenia, ktorými sa žena mala riadiť.

 • nesmela si sadnúť na prah ani na klát, v ktorom bola zaťatá sekera
 • nemala prekročiť oje
 • nemala šiť ani plátať, lebo by jej prirástla placenta
 • ak sa po západe slnka napila vonku vody, nemala jej predčasne odtiecť plodová voda

Podľa ľudových predstáv bola tehotná žena nečistá a mohla priniesť problémy, uškodiť či spôsobiť nešťastie.

 • preto nesmela chodiť na zábavy, lebo by nastala bitka
 • keď sa viezla na voze, musela byť otočená chrbtom, aby nesplašila kone
 • nemala zbytočne chodiť von, aby sa nestalo nešťastie

Aby dieťatko bolo zdravé a krásne

Väčšina zákazov bola ale zameraná na dieťatko, na jeho vlastnosti a zdravie.

 • tehotná žena sa nesmela pozerať na škaredé a neobvyklé vecí, ľudí a jedincov
 • mala sa vyhýbať kontaktu s nevhodnými javmi a prostriedkami, pretože všetko sa mohlo preniesť na dieťatko, ublížiť mu, alebo inak poznačiť
 • tehotné ženy nesmeli hľadieť na nepekných ľudí, mrzákov, cudzokrajné zvieratá
 • tehotné ženy sa mali vyhýbať aj jedna druhej, pretože ak by sa im stretol zrak, mohlo dieťa jednej z nich dostať zlú chorobu
 • ženy sa nesmeli dotknúť vlastného tela vtedy, keď videli javy, alebo objekty, v ktorých prevládala červená farba (zore či oheň), pretože dieťa mohlo mať na tom mieste červený fľak
 • verilo sa, že ak si žena utrie o svoje boky mokré ruky, vlhkosť sa prenesie aj na dieťa v podobe mokvajúcich lišajov
 • kontakt s cudzou krvou, napr. zo zabitého zvieraťa, mohol dieťaťu spôsobiť červený fľak na tom istom mieste, kde žene dopadla na telo krv
 • tehotné ženy nemali prechádzať cez kaluže, lebo by dieťa boleli končatiny
 • nesmeli preliezť strom, pretože by porodili hrbáčikov
 • v žiadnom prípade si tehotná žena nemala sadnúť na medzu, pretože by sa dieťatko mohlo zosunúť do hrobu
 • tehotné ženy nesmeli nič ukradnúť, inak by z dieťaťa vyrástol tiež zlodej
 • nesmeli ubližovať zvieratám, pretože by dieťatko mohlo oslepnúť alebo mať vypúlené oči
 • tehotné ženy si museli dať pozor na koho alebo na čo sa pozerajú, s kým sa stretávajú, kam chodia alebo čoho sa dotknú
 • ženy nesmeli byť plačlivé, lebo také by bolo aj dieťa

Aspoň toho jedla jej dopriali

Zákaz sa však nevzťahoval na jedlo a preto, na čo mala chuť, čo jej zavoňalo, to mala zjesť. Pri návšteve domu v ktorom sa varilo, ju museli ponúknuť jedlom, ktoré jej zavoňalo, aby „nezabažela“ – aby nepotratila. Ak žena nemohla jedlo ochutnať, potratu sa mohla vyhnúť tak, že si palec ruky zasunula za pás. Matka alebo svokra, i na návštevách, sa tehotnej žene dávalo často jesť veľa maku a čerstvého ovocia.

Iba v niektorých oblastiach sa objavili zákazy ohľadom jedla.

 • na Spiši nemala jesť „kvašné“ – kyslé jedlá, aby dieťa nebolo zlé
 •  na Zamagurí mala zakázané jesť ryby, aby dieťa nebolo „sľinavé“
 • nemala jesť mäso od kosti, aby dieťa nebolo chudé
 • v niektorých obciach východného Slovenska nemala vyciciavať špik z kostí, alebo oblizovať habarku, lebo by dieťa bolo sopľavé

Príkazov a zákazov síce bolo veľa, no tehotné ženy sa nedočkali vo všeobecnosti žiadnych úľav. Museli byť pri všetkých prácach v domácnosti, okolo hospodárstva, na poli aj na lúkach. Len od dvíhania ťažkých bremien boli oslobodené. A keď si k tomu vezmeme tie hygienické podmienky a skoro žiadnu lekársku starostlivosť, musíme uznať, že ich život bol práve v najcitlivejšom období, ťarchavosti, dosť náročný. V spoločnosti sa ako prvoradé bralo dieťa a matka a jej problémy boli pre väčšinu druhoradou záležitosťou.

Zdroj: Tradície na Slovensku | Foto: Pixabay.com