rodina

Postrehli ste, že 15-ty máj bol Svetovým dňom rodiny? Ak nie, ešte stále máte možnosť spoločne so všetkými členmi tej vašej, túto udalosť osláviť. A kde inde tak spraviť, ak nie práve na podujatiach, ktoré sa pri príležitosti Dňa rodiny v niektorých mestách Slovenska chystajú.

Rodina je to najdôležitejšie, čo máme a pre každého z nás je nenahraditeľná. Je od narodenia našou súčasťou a pomáha nám pripraviť sa na život. Vďaka nej si formujeme správny rebríček hodnôt, z ktorého čerpáme v dospelosti. Učíme sa vzájomnej láske, úcte a pomáhame si navzájom.

Úloha rodiny v živote dieťaťa je najdôležitejšia. Otec a matka, ktorí s láskou vychovávajú svoje deti v harmonickom rodinnom prostredí, odovzdávajú im svoje skúsenosti a pripravujú ich na budúcnosť, by mali mať podporu spoločnosti. V ich rukách je budúcnosť ďalších a ďalších generácií.

Nie vždy je táto podpora citeľná, manželstvo a rodina veľakrát čelia útokom a musia svoje postoje brániť. Aj napriek ťažkým chvíľam, rozvodovosti, ktorá je najvyššia v histórii, nezabúdajme, že rodina je nenahraditeľná a oslávme ju spoločne so svojimi blízkymi.

Poprad, Ružomberok a Dolný Kubín sa chystajú osláviť Deň rodiny v júni. V Košiciach už táto milá udalosť prebehla na Deň matiek. A najbližšia nedeľa 21. mája sa bude niesť v duchu rodiny v Trnave, v Nitre aj v Trenčíne. Každé mesto si pripravilo svoj kultúrny program a množstvo atrakcií pre deti.

Ak sme vaše mesto nespomínali, to neznamená, že pri tejto príležitosti nechystá program tiež. Všetky informácie si nepochybne bez problémov vyhľadáte. 🙂

A jedna malá ochutnávka na záver. V Trenčíne nebude chýbať ani tento rok Smejko a Tanculienka:

A vystúpi aj obľúbená speváčka Sima Martausová:

Zdroj: denrodiny.sk, youtube.com | Foto: pexels.com