hádka s partnerom

Hnev býva v partnerstve predchodcom konfliktov, ktoré vám môžu znepríjemniť poriadne dlhé obdobie vzťahu. Táto nepríjemná emócia je však súčasťou cesty k harmonickému spolunažívaniu, ktorú si môžete uľahčiť prostredníctvom nasledujúcej „techniky“. Päť krokov vám pomôže zvládnuť hnev a predísť tak nepríjemnej hádke s partnerom.

 

1. Prehĺbte dýchanie

Keď cítite, že sa začínate hnevať, urobte niekoľko silných nádychov a výdychov. Okrem toho, že získate čas umožňujúci odstup od situácie, prehĺbené dýchanie vám pomôže jasnejšie vnímať príčinu hnevu.

2. Pozrite sa na partnera a vnímajte vlastnosti, ktoré považujete za pozitívne

Ak ich nezaznamenáte okamžite, pokračujte dovtedy, kým sa vaše vnímanie nezostrí natoľko, že budete schopná vidieť toho, do ktorého ste sa zamilovali. To, čo zbadáte, môže váš hnev okamžite odstrániť alebo zmení jeho charakter spôsobom, že už nebudete chcieť partnera zasypať výčitkami. Možno to vo vás vyvolá smiech nad banálnosťou príčiny hádky. Ak hnev v tomto momente ešte nezmizol, znamená to, že odzrkadľuje princíp vášho konania, ktorého by ste sa radi zbavili. (Vnímanie pozitívnych vlastností partnera môžete robiť kedykoľvek, nie len v situáciách, ktoré vás nahnevajú. Ak si ich vybavovanie „nacvičíte“ mimo takejto situácie, pri hneve vám to pôjde ľahšie.)

hádka s partnerom3. Vyjadrite hnev spôsobom, ktorým partnera neurazíte, nezosmiešnite a neponížite

Ak ste boli úspešná pri predchádzajúcom kroku a uvedomili ste si, že si partnera vážite, už na takýto spôsob komunikácie ani nepomyslíte. Vášmu partnerovi môžete vysvetliť, čo vám vadí a prekáža. Použite pri tom vyjadrenia popisujúce vašu situáciu a váš emočný stav, nie také, ktoré hodnotia jeho správanie alebo vlastnosti.

4. Preložte váš hnev

Keď ste svoj hnev vyjadrili, je čas na to, aby ste sa zamysleli a vcítili do jeho pravej príčiny. Je to krok k tomu, aby vás pri najbližšej podobnej príležitosti opäť neprekvapil. Hnev je pre vás informáciou o nevyhnutnosti roztrhnutia starej väzby k niečomu, čo už nepovažujete za zmysluplné. Je teda zrkadlom vašich nastavení alebo presvedčení, ktoré vo svojom živote nechcete mať, pretože vás obmedzujú. Položte si otázky, čo presne vás v tomto prípade nahnevalo. Pravá príčina hnevu vás pravdepodobne sprevádza vo veľkej časti partnerských konfliktov. Vaše ďalšie konanie bude súvisieť s odhalenou príčinou, ktorá vás povedie buď k tomu, že o tomto objave dáte partnerovi vedieť alebo to vyriešite len „v sebe“.

5. Zbavte sa ideálov

Napriek tomu, že ste boli schopná vidieť u partnera svetlé stránky, je dobré uvedomiť si aj jeho tienisté vlastnosti. Zloženie ružových okuliarov nie je len zmysluplným ukončením aktuálneho rozvírenia vašich emócií, ale perfektným štartom do novej fázy vzťahu. Možno to znie prekvapivo, ale zostup do reality vždy prináša pocit úľavy.

šťastné manželstvo5 krokov v praxi

Predstavte si, že váš partner urobil niečo, čo vás nahnevalo. Môže to byť „maličkosť“, napríklad nechal na kuchynskej linke položený špinavý tanier. Vstupuje do vás hnev a máte chuť mu ísť zvýšeným hlasom povedať, nech si ho ide láskavo odpratať. On ho síce pri takomto prístupe pravdepodobne uprace, ale vyvolá to u neho nepríjemný emočný stav a možno na vás pri tom stihne zavrčať aj nejakú výčitku. Konflikt, aj keď malý, je na svete a obom vám pokazí prinajmenšom ďalšie minúty vášho života. Navyše emocionálna nerovnováha sa u vás oboch môže ťahať zvyškom dňa, čím budete nepriaznivo ovplyvňovať aj vaše okolie. Skúste to urobiť tentoraz inak. V prvom kroku prehĺbte dýchanie. Hlbokým nádychom „vyťahujete“ emóciu do vedomia. Nebuďte prekvapená, hnev pri tom môže mierne zosilnieť. Výdych má uvoľňujúci účinok.

Po predĺženom výdychu sa pozrite na partnera. V našom prípade uvidíte najprv neschopného, nečistotného a lenivého chlapa. Aj keď je to pri hneve ťažké, pokračujte v pozorovaní. Postupne sa vám vynárajú jeho ďalšie vlastnosti až narazíte na toho, do ktorého ste sa na začiatku vzťahu zamilovali. Ak sa vám to podarilo, pred vami zrazu stojí pohodový muž, ktorý vie aj nepríjemnú situáciu odľahčiť. Ten, ktorý vám svojim humorom spríjemňoval začiatky vzťahu. Tento moment vo vás vyvolá úsmev a stopercentne zmení charakter hnevu a tým aj spôsob, akým budete následne s partnerom komunikovať. Použijete jemnejšie vyjadrenia, pričom je dobré opísať váš emočný alebo fyzický stav, napríklad: „Veľmi Ťa ľúbim, si úplne skvelý. Prosím Ťa, mohol by si odpratať ten tanier, ja už nemám síl to urobiť.“ Aj keď sa vášmu partnerovi možno nechce, je len málo pravdepodobné, že pri takejto prosbe by jeho reakcia bola negatívna a viedla ku konfliktu.

manželia pri víneSvoj ďalší život si môžete následne uľahčiť tým, že hnev preložíte. Znamená to, že sa vcítite do jeho príčiny. Položte si otázku: „Čo presne ma nahnevalo?“ Odpoveď môže vyzerať takto: „Tým, že nechal na linke špinavý tanier, vyjadril, že ho mám odpratať ja. Považuje ma za svoju slúžku! Myslí si, že som tu len preto, aby som uspokojovala jeho potreby!“ Narazili ste na to, že predpokladáte, že váš partner vás považujte za menejcennú bytosť ako je on sám. Tento predpoklad odzrkadľuje vaše vlastné nastavenia. Hnev vám ukazuje, že sú nefunkčné a chceli by ste sa ich zbaviť.

Je zmysluplné urobiť to hneď teraz, aby hnev s nimi súvisiaci nemusel na vás vybehnúť pri každej ďalšej príležitosti. Vyzerať to môže rôznym spôsobom. Môžete to vyriešiť len „vnútorne“ uvedomením si a pochopením vašej sebahodnoty. Vhodné je ale vyjadriť tento objav aj vo vonkajšom svete a nastoliť tak novú situáciu a dohodnúť sa na nových pravidlách. Partnerovi povedzte napríklad: „Nepáči sa mi, že nechávaš na linke špinavý riad, pretože ho potom musím umývať ja, keďže mi zabraňuje v ďalšej činnosti v kuchyni. Doteraz som ho odpratávala, ale už to nechcem robiť. Mohli by sme si dohodnúť pravidlo, že riad nebudeme na linke nechávať, ale hneď ho umyjeme. Čo Ty na to?“

V poslednom kroku sa zbavte iluzórnych predstáv o tom, akým je alebo akým by mal váš partner byť. Napriek tomu, že je pohodový, možno je aj až priveľmi pohodlný. Vnímanie partnera so všetkými vlastnosťami, teda s tými, ktoré považujete za dobré aj zlé, je základom pevného a dlhotrvajúceho vzťahu. Aj keď to pravdepodobne bude pre vás výzva, nesnažte sa ho meniť. Radšej svoje snahy obráťte na to, že ho budete mať rada v celistvosti takého, akým v skutočnosti je.

Foto: www.Pexels.com, www.pxhere.com