prvá trieda, dievčatko, písanie

Či sa vám to páči alebo nie, prázdniny sa prehupli do svojej druhej polovice a keďže čas letí, o chvíľu začne nový školský rok. Ak budete mať doma prváčika, možno sa nebude učiť písať rovnakým písmom ako vy, či jeho starší súrodenci.

 

Ministerstvo školstva nariadilo školám učiť v prvom ročníku deti písať len jediným typom písma, tým aké ste sa učili aj vy. Volá sa spojité písané písmo.

Spojité písané písmo

Učitelia a rodičia sa ale vzbúrili a podpisovali online petíciu, aby sa prváčikovia mohli učiť písať aj inak. Veď je nemysliteľné, aby v dnešnej modernej dobe niekto vyžadoval presné kopírovanie tvaru a sklonu písma podľa predlohy. Podarilo sa im to a ministerstvo vzalo do úvahy fakt, že niekoľko škôl už používalo iný typ písma a aj v susednom Česku sa osvedčilo. Je jednoduchšie pre deti s oneskoreným vývinom, poruchou jemnej motoriky a hravo si s ním poradia aj ľaváci či dysgrafici. Volá sa Comenia Script.

alternatívne písmo
Comenia Script

Šlabikáre sa však doteraz tlačili len so spojitým písaným písmom, čo podľa odborníkov nevadí, lebo šlabikár slúži na čítanie. Čítanie a písanie sú dve neurologicky odlišné činnosti. Čítať sa prváci naučia ľahšie a relatívne rýchlo pochopia, že jedno písmenko môže vyzerať rôzne. Písanie je ale náročnejšie, a tak veríme, že v školách, kde budú používať Comenia Script, to deťom pôjde skvele.

Zdroj: etrend.sk | Foto: typomil.com, msmt.cz, pixabay.com