Prečo pri vás vaše dieťa trucuje a keď je s otcom alebo s inými ľuďmi, zmení sa na to najposlušnejšie dieťa na svete? Mamy často zažívajú vzdor detí a povestné detské „nie“. Určite to aj vás veľmi trápi, no nemusí. Majú to takto všetky deti a práve pre toto!

 

Odborníci majú v tejto veci jasno. Takéto správanie je výsledkom toho, že vaše dieťa sa zdravo a prirodzene vyvíja a taktiež signálom toho, že matka mu je najbližším človekom, ktorý ho ľúbi najviac zo všetkých. Toto vedomie lásky medzi matkou a dieťatom sa odohráva v procese ventilácie emócií a nielen iba tých pozitívnych, ale aj negatívnych. Matka všetko odpustí, pri matke sa môže dieťa správať skľúčene, panovačne, môže trucovať, hádzať sa o zem a pod. Nikto iný takéto správanie dieťaťa úplne nepochopí, pri matke môže dávať najavo všetko, s čím sa v danom čase pasuje.

Je to dôležitý signál

Špecialistka na vývoj detí Karen Dudley upozorňuje, že ak dieťa má takéto stavy, nemusíte si myslieť, že vám preukazuje svoju preferenciu alebo vašu neschopnosť. Je to signálom toho, že sa s vami cíti v pohode a môže sa slobodne prejaviť.

Doktorka Ann Corvin, ktorá sa zaoberá rodinnou a detskou terapiou, dodáva, že z biologického pohľadu je matka pre dieťa zdrojom potravy a prežitia, a teda tou najdôležitejšou osobou. Deti sú tak schopné urobiť všetko pre to, aby zaujali matkinu pozornosť, kým pri iných osobách, napr. aj pri otcovi, túto pozornosť pútať nepotrebuje, keďže otec predstavuje zdroj hier, riskovania, dôvery.

Čo robiť, keď dieťa neposlúcha!!!

Vzhľadom na to, že deti sa aj vzťahovo vyvíjajú a skúšajú rôzne hranice, prvým na kom si to môžu vyskúšať, je práve matka, ktorá s nimi trávi najviac času.

Výskum preukázal dôležitú pravdu

Vedci podrobili matky a detičky rozsiahlemu výskumu, v ktorom testovali pasivitu a aktivitu detí. Tie matky, ktoré majú najneposlušnejšie deti, sú najlepšími matkami, pretože sa dieťaťu venujú, citlivo reagujú na ich podnety, a tak rozvíjajú aktivitu a zdravý vývoj u detí, ktorý sa v súčasnosti prejavuje ako neposlušnosť vo vzťahu k matke, ale keď dieťa je staršie, má s matkou vrúcny vzťah. Matky, ktoré dieťa ignorovali, tak prispeli k jeho pasivite, a teda dieťa poslúchalo, no tým je potlačované to, že dieťa si samo seba uvedomuje, nemá možnosť riadiť okolitý svet, čo v budúcnosti je často nepriaznivé vo vzťahu k matke aj k iným ľuďom, a tak aj k sebe samému.

Záverom teda ostáva, že tie matky, ktoré majú neposlušné deti, ktoré sa k nim správajú na prvý pohľad zle, vystrájajú pri nich, by mali byť veľmi šťastné. Je to jasným dôkazom toho, že dieťa sa zdravo a prirodzene vyvíja a v budúcnosti bude citovo vyrovnané a bude jasne vedieť, kde je jeho prístav.

Zdroj: eduworld.sk l Foto: pixabay.com