Pred časom som vám nielen ako redaktorka, ale predovšetkým ako matka predstavila jedno skutočne nádherné miesto. Išlo o zariadenie, ktoré ma spomedzi ostatných navôkol zaujalo natoľko, že som sa rozhodla vedenie a kolektív kúpeľov v Hornom Smokovci osloviť. 

Práve tieto kúpele sa zameriavajú na liečbu pacientov s ochorením dýchacích ciest a to bolo pre mňa prioritou. Čo tomu predchádzalo si môžete prečítať v prvej časti „KLIMATOTERAPIA: Spôsob, akým odstrániť zo života dieťaťa lieky! #1“. Teraz by som rada pokračovala v rozhovore s vedúcou lekárkou kúpeľov MUDr. Klárou Matejkovou, ktorá nám vysvetlila dôvody opakujúcich sa chorôb, no nielen to. Poukážem vám taktiež na samotný chod výchovno-vzdelávacieho procesu priamo v kúpeľoch, no i na to, prečo nemať obavu “pustiť” dieťa do takéhoto typu zariadenia samotné, bez sprievodu rodiča.

Areál kúpeľov v Hornom Smokovci, zdroj: kupelehs.sk

Odborná starostlivosť lekárov

Kúpele disponujú vlastnými lekármi so špecializáciou v odbore – pediatria, či ušno-nosno-krčný. Navštevujú ich však aj lekári s rôznym typom zamerania, ako napríklad imunológia. V zariadení je lekár k dispozícii 24 hodín denne a ide predovšetkým o odborníkov, ktorí prežili svoj „lekársky“ život práve s takýmto typom pacientov. Výnimkou nie je ani fyzioterapeut.

zdroj: kupelehs.sk
zdroj: kupelehs.sk

Najčastejší dôvod návštevy kúpeľov

Podľa slov vedúcej lekárky Kláry Matejkovej prichádzajú do zariadenia kúpeľov deti s respiračnými a alergickými ochoreniami netuberkulózneho pôvodu. „Bývajú to spastické bronchitídy, opakované katary horných dýchacích ciest, alergie na trávy, pele, na plesne, roztoče. Sú to deti, ktoré majú v rodine alergiu alebo respiračné ochorenie zväčša. Buď u rodičov alebo starých rodičov. Prichádzajú aj deti, ktoré majú potravinové alergie kombinované s respiračnými ochoreniami,“ hovorí lekárka Klára Matejková.

Vedúca lekárka kúpeľov MUDr. Klára Matejková, zdroj: kupelehs.sk

Do kúpeľov prichádzajú rodičia s deťmi, ktoré sú opakovane choré, aj 5-6 krát do roka. „Keď po kúpeľoch príde opäť o rok k nám, tak sa dozvedáme od rodičov, že napríklad kým predtým bolo dieťa osemkrát choré do roka, tak po kúpeľoch vôbec nemuselo užívať antibiotiká až do nástupu na novú kúpeľnú liečbu. A prichádzajú sem aj deti, ktoré majú zníženú imunitu. Tiež pri opakovanej kúpeľnej liečbe zisťujeme, že chorobnosť je menej častá a má dokonca miernejší priebeh ako to bol pred nástupom na klimatickú liečbu,“ pokračuje vedúca lekárka Matejková.

Zaujímalo ma taktiež, čo je dôvodom opakujúcich sa chorôb dýchacích ciest. Podľa slov lekárky sa deťom celkovo zmenil životný štýl. Pohybujú sa menej vonku, majú iný spôsob života v rodine, rodičia ich všade vozia autami (do školy, na krúžky). Úlohu zohrávajú aj počítačové hry, či mobily. „To všetko ich ochudobňuje o pobyt v prírode. A celkovo je imunita tejto generácie nižšia ako v minulosti. Určite má na to vplyv aj zmena kvality životného prostredia,“ dopĺňa Klára Matejková.

V samotných kúpeľoch je možnosť využitia rôznych procedúr, ktoré môže využiť počas pobytu s dieťaťom aj rodič (sauny sú zadarmo, ostatné si môže rodič vyskúšať za poplatok). Pýtala som sa pani lekárky, ktoré z nich využívajú najmladší pacienti a ktoré naopak najstarší. „Štandardne procedúry dávame všetkým deťom. Prihliadame však na iné ochorenia dieťaťa. Napríklad elektroliečba nie je vhodná pre pacientov so srdcovými chybami, šelestom. Týmto pacientom elektroliečbu vynecháme. Deti vystavujeme aj telesnej námahe, tiež podľa toho aký má vek a ako je zdatné – aktivita primeraná veku,“ dodala na záver vedúca lekárka kúpeľov Klára Matejková.

zdroj: kupelehs.sk
zdroj: kupelehs.sk
zdroj: kupelehs.sk
zdroj: kupelehs.sk

Výchovno-vzdelávací proces v kúpeľoch

Základná škola pri zdravotníckom zariadení patrí do siete špeciálneho školstva. Ide zároveň o najstaršiu školu pri zdravotníckom zariadení na Slovensku (v školskom roku 2010/2011 oslávila 90 rokov svojej existencie). Zabezpečené je tu primárne nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 1 a ISCED 2. Súčasťou školy je materská škola a školský klub detí. Materskú školu dieťa môže a nemusí navštevovať v tom prípade, ak sa v kúpeľoch nachádza v sprievode rodiča.

Základná škola v kúpeľoch, zdroj: kupelehs.sk

Výchovno-vzdelávací proces ja spájaný so zážitkovým učením a projektovým vyučovaním. „Máme dobré interaktívne vybavenie aj kvalifikovaných učiteľov. K dispozícii sú napríklad aj altánky v záhrade, deti sa vyučujú aj v nich. Ak to počasie dovoľuje, denne chodia v rámci liečby vonku. Výnimkou je vietor alebo silné mrazy. Takých chvíľ však nie je veľa. Máme pršiplášte, gumáky a chceme byť čo najviac na vzduchu,“ uviedla riaditeľka a konateľka kúpeľov Karin Frieszová.

Materská škola v kúpeľoch, zdroj: kupelehs.sk

O samotnom výchovno-vzdelávacom procese som sa rozprávala s jednou z pani učiteliek Júliou Sládekovou.

Keď sa pozrieme na túto školu. Personál, vybavenie, to ako to funguje. Je to také isté ako v klasickej škole?

Je to ako v klasickej škole. Fungujú u nás ročníky 1 až 9, máme jednu triedu pre prvý stupeň a máme dve triedy pre druhý stupeň. K dispozícii sú učitelia, ktorí vyučujú odborné predmety ako slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika, chémia, dejepis a chémia. Kvalifikáciu majú učitelia presne takú istú ako v klasických školách, plus máme špeciálnu pedagogiku. V prípade individuálneho prístupu dieťaťa je k dispozícii individuálny vzdelávací plán. K poruchám správania, či učenia pristupujeme individuálne.

Základná škola v kúpeľoch, zdroj: kupelehs.sk

Komunikujete so školou dieťaťa, ktoré k vám príde? Ako nadviažete na učivo, ktoré vo svoje škole preberalo?

Škola, z ktorej dieťa prichádza vyplní tlačivo, v ktorom sú vypísané jednotlivé predmety. Učiteľ napíše učivo, ktoré má žiak prebrať počas pobytu v našich kúpeľoch. Tým pádom mu nič neujde a po návrate do svojej školy plynulo nadviaže na to, čo sa počas jeho neprítomnosti učili jeho spolužiaci. U nás sa aj skúša, píšu sa písomky a diktáty. Do školy sa následne posielajú známky, ktoré u nás žiak dostal. K deťom však pristupujeme individuálne, nakoľko prichádzajú z miest po celom Slovensku.

Materská škola v kúpeľoch, zdroj: kupelehs.sk

Program počas víkendu

Všetko záleží na ročnom období a počasí. Deti chodia na rôzne výlety – poldenné alebo celodenné (do hôr, múzeí, jaskýň, na plte, hrady, no taktiež spoznávajú okolie). Pre záujemcov je počas zimy k dispozícii inštruktor lyžovania zadarmo. Deti vozia do Bachledovej doliny, kde lyžujú skoro zadarmo a to v časovom rozmedzí – dvakrát do týždňa. Podľa slov riaditeľky Karin Frieszovej sa práve tu naučilo mnoho detí lyžovať a zároveň boli opäť na čerstvom vzduchu.

zdroj: kupelehs.sk
zdroj: kupelehs.sk

V letnom období prevažujú túry len po chaty vysokohorské. Chodia však len s deťmi, ktoré si to želajú. Niekedy sa ich podarí prehovoriť alebo majú náhradný program v záhrade alebo idú na prechádzku.

zdroj: kupelehs.sk

„V prípade potreby sú procedúry k dispozícii aj počas víkendu. Rámcovo sú však víkendy zamerané na klimatoterapiu. Deti máme rozdelené podľa veku a podľa toho ako sú schopní zniesť námahu (napríklad astmatici sú skôr zadychčaní). Trošku stupňujeme požiadavky na deti. Prichádzajú v stave, že sa veľmi rýchlo unavia a aj jednoduchú prechádzku považujú za ťažkú túru. Postupne gradujeme náročnosť,“ hovorí vedúca lekárka kúpeľov Klára Matejková.

zdroj: kupelehs.sk

Plány do budúcnosti

Pani riaditeľka Karin Frieszová nám napokon prezradila niekoľko menších i väčších plánov do budúcnosti. „Chceli by sme dokončiť „leháreň“. Deti budú môcť ležať vonku v slnečnom kúpeli vo fusakoch z ovčej vlny. Otočená bude smerom na juh, od severu chránená. Budeme radi, ak sa to podarí tento rok. Z tých výraznejších investícií, plánujeme krytý bazén – je to v dnešnej dobe „takým trendom“.

Prečo nemať obavu “pustiť” dieťa do kúpeľov samotné

Je pochopiteľné, že každý rodič má obavu o svoje dieťa. Najmä ten, ktorý do kúpeľov „posiela“ svoju ratolesť prvýkrát a bez jeho prítomnosti. Požiadala som pani riaditeľku, aby vám zanechala na záver nejaký odkaz. Ten napokon zanechali aj samotní pacienti :-).

„Urobí ich to silnejšími, odchádzajú samostatnejšie. Netreba sa báť. Deti sú pod neustálym dozorom. Ani sekundu nie je dieťa samé. Podľa predpisov je na určitý počet detí aj počet personálu. Mávame aj 3-4 ročné deti, ktoré prídu bez rodičov a pobyt zvládnu bez ťažkostí. Závisí, ako je dieťa vedené v rodine. Ak má súrodencov, je prispôsobivejšie. Nájdu si tu kamarátov a vôbec sa necítia opustené. Alebo prídu súrodenci. Ak dieťa do troch dní nepríjime prostredie, nechce tu byť, rodič komunikuje s lekárom a dieťa ide domov. Nikoho tu nedržíme nasilu, žiadny štvortýždňový plač. Táto doba je už dávno za nami,“ dodala na záver pani Frieszová.

zdroj: kupelehs.sk
zdroj: kupelehs.sk
zdroj: kupelehs.sk

V prípade, že sa vám myšlienka týchto kúpeľov pre deti zapáčila tak ako mne, kliknite si na viac informácií =TU= alebo aj =TU=

Zdroj: kupelehs.sk, autor