Interupcia alebo umelé prerušenie tehotenstva je i dnes pomerne tabuizovanou a kontroverznou témou. Čo vedie ženy k tak zásadnému životnému rozhodnutiu? Dôvody sú rôzne, od finančných ťažkostí, nízkeho veku, partnerských nezhôd až po neplánované tehotenstvo. Každopádne je to neľahký a najmä nezvratný krok a práve o to ťažšie je vykročiť…

Otázka umelého prerušenia tehotenstva dodnes rozdeľuje spoločnosť na dva tábory. Tí umiernenejší ho vnímajú ako právo ženy slobodne sa rozhodnúť. Na druhej strane je radikálnejší postoj, ktorý sa či už z morálnych alebo náboženských dôvodov stavia zásadne proti. I keď sa názory na túto problematiku líšia, nemali by sme sa stavať do pozície ,,sudcov“, naopak, snažiť sa chápať, prinajmenšom akceptovať rozhodnutie ženy, ktorá sa ocitla v tak komplikovanej a zložitej situácii. Život je spleť udalostí, ktoré často nedokážeme ovplyvniť a prináša nečakané okamihy. Práve preto možno nedokážeme objektívne zhodnotiť situáciu, v ktorej sme my sami nikdy neboli hlavnými aktérmi a veľmi jednoducho vyhlasujeme: ,,ja by som nikdy…“

Voľba interupcie

Nedostatok financií, nízky vek, nezhody v partnerskom živote, obavy zo statusu slobodnej mamy či zlý zdravotný stav. Každá žena podstúpi interupciu z iného dôvodu. Často ovplyvnené strachom z odsúdenia od okolia či rodinou, v obavách zo zlyhania, nenachádzajú iné východisko. Mnohokrát, možno v panike a pod nátlakom či už rodiny alebo vlastných myšlienok, podstupujú tento nezvratný zákrok.

Voľba interupcie sa veľakrát bagatelizuje, prezentuje sa ako ľahký a nenáročný zákrok, je však otázne či je to naozaj tak. Mnohé ženy tento ,,nenáročný“ zákrok pripravil o jedinú možnosť stať sa mamou alebo prinajmenšom výrazne skomplikoval ďalšie tehotenstvá. Spolu s fyzickou stránkou trpí nepochybne i duša. Depresie, úzkosti či výčitky svedomia, ktoré mnohé z týchto žien prenasledujú po celý zvyšok života a žiaľ, veľakrát vedú až k samovraždám.

Sila dostatočnej informovanosti…

Všetky ženy, ktoré sa rozhodnú pre potrat, by mali dôkladne prekonzultovať svoje rozhodnutie s lekárom či blízkymi osobami a zvážiť všetky možné riziká. Na druhej strane, v dnešnej dobe, kedy existuje nespočetné množstvo spôsobov ochrany pred nechceným tehotenstvom, by sme mali upriamiť svoju pozornosť viac na prevenciu ako na následky. Rozprávať o komplikáciách a detailne informovať ženu o tom, čo sa naozaj s plodom v jej maternici pri procese interupcie odohrá. Brať na vedomie možnosť vloženia dieťaťa do hniezda záchrany i možnosť adopcie. V dnešnej dobe existuje predsa množstvo žien, ktoré úpenlivo túžia stať sa mamou, no osudom im žiaľ nebolo dopriate. Zostáva tak už len na našom vedomí či svedomí, aký postoj k tejto tak komplikovanej problematike interupcie zaujmeme… .

Foto: pixabay.com