Každá budúca mamička potvrdí, že nové výdavky neprichádzajú len po narodení dieťatka ale aj v čase tehotenstva. Či už je to kúpa oblečenia alebo špeciálnej stravy a vitamínov, či výdavky na častejšie cestovanie kvôli zdravotnej starostlivosti. Budúcim mamičkám by v tomto mala pomôcť nová dávka.

Od nového roka by mala Sociálna poisťovňa začať vyplácať nový druh nemocenskej dávky – tehotenské. Nárok na tehotenskú dávku má tehotná poistenkyňa, ktorá pred začiatkom 13-teho týždňa tehotenstva určeného lekárom bola v posledných dvoch rokoch nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok na túto dávku skončí v čase, keď začne dostávať materské.

Výška tehotenskej dávky bude 15 percent denného vymeriavacieho základu. Úhrnná výška tejto dávky zo všetkých nemocenských poistení bude najmenej 10 percent denného vymeriavacieho základu. Aby sme boli konkrétnejší, v roku 2021 by malo ísť pri priemernej mesačnej sume o 236,2 eura. V ďalšom roku 2022 by táto suma mala byť vyššia o približne 6 eur, teda 242,8 eura a v roku 2023 pôjde o sumu 247,8 eura.

Finančne pomôžu aj tehotným študentkám

Finančná pomoc sa bude týkať aj tehotných študentiek. 750 z nich by malo od 13-teho týždňa tehotenstva dostávať tehotenské štipendium vo výške 200 eur. Je naň potrebná žiadosť a priznávať ho bude rektor univerzity alebo dekan fakulty.

Zdroj: tvnoviny.sk | Foto: pexels.com