Úloha rodičov je nesmierne dôležitá a náročná. Práve v ich rukách je totiž život budúcich dospelých mužov a žien. Ísť príkladom a postaviť sa k tejto veci zodpovedne je alfa a omega. Už dávno totiž neplatia zastarané klišé, ktorými kŕmili aj nás – už si veľký chlapec, tak neplač – a podobné vety, ktoré niekedy uniknú z úst aj nám.

 

Ak máte doma syna a chcete z neho vychovať správneho muža, mal by od vás počuť aj niekoľko právd, ktoré ho utvrdia v tom, že má právo na svoje emócie, môže sa cítiť nahnevaný a je to tak v poriadku. Zároveň si má byť vedomý svojej ceny ale správať sa úctivo a zodpovedne k slabším a menším.

Nasledujúcich osem právd by mali vaši synovia rozhodne počuť. Ak ste im ich doteraz nepovedali, je najvyšší čas s tým začať.

Toto potrebujú počuť vaši synovia:

  1. Je v poriadku byť nahnevaný. Dokážeš zvládnuť svoj hnev. Vidím, že si možno zranený a preto si nahnevaný. Je to v poriadku.
  2. Kľúč k tomu, aby si sa s niekym zoznámil je dôvera a sebaúcta.
  3. Ak musíš niekoho presviedčať, aby s tebou bol, potom to pre teba nie je tá pravá osoba.
  4. Byť otvorený a zraniteľný he spôsob, ako sa naplno otvoriť láske a prijímať veľké riziká.
  5. Skutočným testom mužnosti je to, ako sa správaš k ostatným. Najmä k menším a slabším.
  6. Nie si len muž ale hlavne človek. A najdôležitejšie vlastnosti u človeka sú láskavosť, empatia a otvorené srdce.
  7. Je dôležité rozpoznať nerovnosť medzi ľuďmi, nie všade majú muži aj ženy rovnaké práva a to nie je spravodlivé.
  8. Je v poriadku plakať a dávať najavo svoje emócie. City sú to, čo z teba robí človeka.

Zdroj: maminka.cz | Foto: pixabay.com