návrat do práce po materskej dovolenke

Ak vám končí materská a prácu ešte nemáte vyhliadnutú (či už kvôli nedostatku pracovných miest, alebo len kvôli tomu, že by vaše dieťa nemalo s kým ostať doma), tak sa určite chystáte registrovať na miestnom úrade práce. Zisťovali sme za vás, čo by ste mali vedieť pred samotnou evidenciou, aj to, čo je nové pre ľudí do 29 rokov.

Tu sú odpovede na dôležité otázky, ktoré si možno kladiete:

Kedy sa mám evidovať?

Evidovať by ste sa mali ku dňu ukončenia materskej, teda v deň keď vaše dieťa dovŕši tri roky. Ak tento deň pripadá na víkend alebo na sviatok, odporúčame vám evidovať sa skôr.

Čo budem potrebovať?

– Občiansky preukaz

– doklad o ukončení poberania materskej

– kópiu a originál rodného listu vášho dieťaťa

– kópiu a originál maturitného vysvedčenia alebo výučného listu

– vypísaný dotazník z úradu práce o uchádzačovi o zamestnanie

– doklad o prípadných školeniach či kurzoch, ktoré ste absolvovali

Projekt do 29 rokov

Pokiaľ váš vek nepresahuje 29 rokov, tak má pre vás úrad práce pripravené novinky. Po registrácii budete zaradená do projektu do 29 rokov, čo znamená, že úrad vám bude aktívnejšie hľadať zamestnanie. Informuje vás o možnosti rekvalifikačných kurzov.

Prvé štyri mesiace si budete hľadať prácu cez internetovú ponuku voľných pracovných miest. Ďalšou novinkou je, že na úrad práce sa prejdete počas 4 mesiacov takmer každý týždeň.

Na úrad práce budete chodiť takmer každý týždeň!

Čo sa bude odo mňa vyžadovať?

Do tohto projektu bude zaradený každý do 29 rokov – bez výnimky! Na úrade práce vám vygenerujú prihlasovacie meno a heslo. S týmito prihlasovacími údajmi sa musíte prihlásiť na www.istp.sk. Hneď v ďalšom kroku sa odporúča zmeniť si heslo na iné, pre vás lepšie zapamätateľné.

Bude od vás vyžadované, aby ste si označili profil ako aktívny, čo znamená, že zvolené položky z profilu budú viditeľné pre registrovaných zamestnávateľov.

Potom si vyplníte svoj osobný profil a vložíte údaje zo svojho životopisu. Medzi ponukami práce si vyhľadáte najprv 2 pracovné ponuky, na ktoré budete reagovať zaslaním žiadosti o zamestnanie a životopisu. Tie potom odošlete na e-mail pracovníka úradu práce, ktorý vás bude mať na starosti.

Veríme, že vám tieto informácie pomôžu rýchlejšie sa zorientovať v tom, čo vás čaká a neminie. 🙂

Zdroj: UPSVaR | Foto: pixabay.com